de seks ændringer af lokalplanen

Lokalpolitik 1. maj 2007 06:00

[ Den ny lokalplan vedtaget af et flertal i byrådet betyder, at ned- og opkørsel til det underjordiske p-anlæg må ske ude i selve Rendsburggade - og skal ikke som hidtil bestemt ske i stueetagen til centrets facade i Rendsburggade. Dog skal dette projekt først til behandling igen i teknisk udvalg, når der er tegninger på det. [ Det underjordiske p-anlæg får lov til at strække sig ud under dele af vejnettet. [ For uden boliger ud mod Fjordvej bliver det også tilladt med boliger på centrets tre øverste etager ud mod Nyhavnsgade, Nytorv og Rendsburggade. Dog skal der tages hensyn til støjgrænser. Og boliger i facaden mod Nytorv er betinget af, at der ikke etableres to ekstra etager på gangbroen hen over Nytorv [ Den ny gangbro mod Nytorv får lov til at blive bredere mod, at den oprindelige gangbro reduceres tilsvarende. [ Det bliver tilladt at bruge pudsede facader. [ Karnapper ud mod Nyhavnsgade må på de øverste tre etager gå ud over byggefeltet for at bryde facaden. [ Endelig vil kommunen gerne hjælpe bygherren og Grundejerforeningen Nørregade/Fjordgade i gang med en dialog om det ny indgangsparti ved Nørregades udseende - samt bygherrens indtil nu afviste ønske om at bygge i Magasins gård op mod de gamle bindingsværkshuse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...