Lokalpolitik

De sidste brikker på plads

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Efter en forholdsvis langvarig sondering af de forskellige ønsker har borgmester i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune Mikael Klitgaard (V) nu omsider fået færdiggjort det politiske konstituerings-puslespil i forhold til fordelingen af de vigtigste poster i det nye byråd og de tilknyttede udvalg. Med hensyn til fordelingen af formandsposterne i de stående udvalg var det allerede forud for denne uges afgørende møde V's byrådsgruppe blevet afgjort, at Socialdemokraterne skulle have tre formandsposter, og at De Konservative og Borgerlisten skulle have hver én. Det betød for S sundhedsudvalget, fritids- og kulturudvalget samt ældre- og handicapudvalget, hvor de i S-lejren kort tid efter dén tildeling af formandsposter valgte Peer Thisted, Eskild Sloth Andersen og Ole Jespersgaard som formænd for de tre nævnte udvalg. Derudover fik Karsten Frederiksen (K) allerede på valgnatten løfte om at kunne fortsætte som formand for teknik- og miljøudvalget, mens hans nuværende pendant på dén post i Dronninglund Kommune, Bendt Danielsen (Borgerlisten), på samme tid fik løfte om posten som formand for det nye udviklings- og planlægningsudvalg. Dermed skulle V-gruppen på deres konstitueringsmøde fordele formandsposterne i børn-, unge- og familieudvalget, beskæftigelsesudvalget og forsyningsudvalget. Formandsposten i sidstnævnte udvalg går til Jens Fjendbo Jensen (V), der afløser sin partifælle Ole Lysgaard Jensen på denne post, efter at sidstnævnte ikke opnåede genvalg til det nye byråd, mens også Carsten Jespersgaard (V) for første gang får mulighed for at prøve kræfter med et job som udvalgsformand. Det sker i beskæftigelsesudvalget. Formand for børne- og kulturudvalget bliver Jens Arne Hedegaard (V), der i dag er borgmester i Brønderslev. Peter Bandholm bliver politisk ordfører.