Lokalpolitik

De sidste byggegrunde på plads

Arden Byråd slutter med manér og skubber tre nye boligudstykninger i gang

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Streger trækkes ogbygge felter udfyldes, inden Arden Kommune takker af som selvstændig kommune.

ARDEN/VALSGAARD:Missionen ser ud til at lykkes. Sådan da. Skrivebordsskufferne hos kommunen blev i hast ryddet for realistiske boligprojekter for at sikre udbygningsmuligheder i den snart hensvundne kommunens to største byer - Arden og Valsgaard. Det betyder, at når de 15 byrådsmedlemmer i Arden Kommune i eftermiddag kigger hinanden i øjnene og siger farvel og tak til sig selv - og kommunen - så sker det i bevidstheden om, at der ikke ligger nogle halvfærdige planer, som skal afsluttes af de nye myndigheder. Det betyder, at endnu en luns af Skovbovejs markjorder i den allersydligste del af Valsgaard skæres til boligbyggeri. Skovbovej Denne gang drejer det sig om 5,4 hektar, hvor der skaffes plads til 26 almindelige parcelhusgrunde og tre jordbrugsparceller. Nærheden til kystlinien i skikkelse af Bramslev Bakker gjorde det betimeligt at sikre sagen behandlet af myndigheder, som har lokalkendskab til området. Altså at sikre, at sagen lå til gennemsyn hos sagsbehandlere fra Nordjyllands Amt, som med egne øjne har set, at byggeriet ikke vil være synligt fra fjordsiden. Det lykkedes. Til gengæld formåede de kommunale planlægger ikke på samme smertefrie vis at ”cleare” med vore forfædre. Der er nemlig dømt potteskår og stolpehuller på Skovbovej, såfremt Nordjyllands Historiske Museum får ret i sine antagelser. I en sprogbrug - også fra historisk tid - minder museet om, at der er stor sandsynlighed for at ”påtræffe fortidsminder under terræn ved anlægsarbejder og byggeri”. Nær lokalplanområdet gemmer sig registrerede fortidsminder såsom gravhøje fra bronzealder, jernalder og middelalder, hvorfor Mariagerfjord Kommune anbefales at lade museet gennemføre en større arkæologisk forundersøgelse. Den skal bekræfte - eller afkræfte - forekomsten af oldsager i byggejorden. Til skuffen Lykkedes forehavendet i Valsgaard har Arden Kommune - foreløbig - forgæves banet vej for at udnytte den resterende byggejord mellem Rugmarken og Klarlunden - beliggende på Klarlundsvej og med adgang ud til Blåkildevej. Her ligger stadig et par hektar i landzone, som kan rumme 10 byggegrunde. Hvis ellers ejeren vil sælge. Det vil han ikke. - Men i det mindste opfylder vi nu et krav fra amtet om at udfylde det sidste tomme hul med landbrugsjord inde ved byen. Dem skal vi nemlig fylde ud, inden vi går i gang med at tage bidder ude i det åbne land, forklarer borgmester H.C. Maarup (S). Altså en sag foreløbig til skuffen - men dog færdigbehandlet. Næste station for vordende husbyggere - når de sidste grunde er skudt af i Klarlunden og Bymarken - hedder derfor Fredensgade, hvor kommunen udstykker 32 byggegrunde.