Lokalpolitik

De sidste løse ender i planen er bundet sammen

HADSUND:Tanken om at ændre området ved trafikhavnen i Hadsund til en bydel præget af butikker, boliger og lettere erhverv, udsprang oprindeligt af den såkaldte waterfront-arbejdsgruppe under Concept Hadsund. Dengang skabte det en del panik, at gruppen havde tænkt slagterigrunden på den anden side af broen ind i projektet, og i det hele taget har havneplanen i tidens løb fået nogle fur. Det er gået ud over det højhus, der i starten var tænkt som et vartegn for byen. Og kanalerne bliver nu ikke farbare for sejlende, men kun til pynt. Det er blot nogle af eksemplerne på de tilretninger, planen har undergået. Også de seneste otte ugers offentlige høring har givet anledning til indsigelser, hvoraf nogle er taget til følge i den endelige udformning af planen - andre ikke. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Knud Christensen (V), føler ikke længere, at der er særlig stor folkelig modstand mod projektet. - 10 reaktioner på en så omfattende plan er jo ikke en voldsom masse. Og jeg tror, det skyldes den løbende dialog, der har været henad vejen med borgerne, siger han. Efter høringen er de sidste ”løse ender” i planen bundet sammen: Overvejelser om at koble et ekstra ”ben” på den rundkørsel, der skal etableres ved Alsvej/Randersvej, er skrinlagt, og vejadgangen bliver, som den er i dag, mens gående kan benytte den kommende tunnel. Desuden er der barberet nogle etager af på de huse, der kan bygges i flere områder på havnen. Formålet er at bevare udsigten i et vist omfang. Tanken om at bygge hen over de to kanaler er således helt droppet, og der bliver heller ikke bygget i den sydøstlige del af området - på Brolandingen. Tilbage står at få udarbejdet en såkaldt designmanual, som skal medvirke til ”harmoniske omgivelser i en gedigen kvalitet”. Før man kender materialevalget, kan der ikke sættes endelige tal på økonomien. Kommunen har 6,5 mio. kr. ude ”at svømme” til købet og nedrivningen af Østhimmerlands Tømmerhandel. Dertil kommer investeringer i infrastrukturen. Alle pengene skal efter planen hjem igen. Det sker ved salg af byggegrunde og -retter.