De skal betale til regeringens offerfond

Se hvilke lovovertrædelser der skal genere 25 millioner hvert år til ny offerfond.

De skal betale til regeringens offerfond

Fondens udgifter finansieres af et offerbidrag på 500 kroner på lovovertrædelser af mere alvorlig karakter og overtrædelser, hvor der er eller potentielt kan være et offer. Det drejer sig om:

* Overtrædelser af straffeloven

* Betinget eller ubetinget frihedsstraf for overtrædelser af andre love

* Betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten samt kørselsforbud

* Klip i kørekortet

Fonden skal støtte en række offerrelaterede formål og aktiviteter, herunder:

* Tilskud til lokale offerrådgivninger

* Offerrelateret forskning

* Uddannelsesindsatser (for eksempel for medlemmer af offerorganisationer)

* Seminar med videre med fokus på ofre

* Udarbejdelse og distribution af informationsmateriale til ofre

* Forsøgs- og udviklingsaktiviteter, som for eksempel nye former for behandling af ofre eller etablering af nye foreninger, som har til formål at hjælp ofre

Kilde: Justitsministeriet.

/ritzau/