De skal skaffe rum til hr. Jensen

De seks medarbejder, der skal skaffe ledige i Arden, Hadsund og Sejlflod kommuner i arbejde, er efter et tilløb nu for alvor klar til at tage fat

HADSUND: De seks ansatte på den såkaldte formidlingsenhed, som Arden, Sejlflod og Hadsund kommuner har oprettet i Hadsund, har to år til at vise deres værd. Det vil sige næsten, for Formidlingsenheden Østhimmerland blev etableret i maj, men er nu efter industriferien for alvor parat til at bøje arm med sin opgave, som er at skaffe ledige tilbage på arbejdsmarkedet og at fastholde arbejdstagere dér, efter at de af en eller anden grund har fået svært ved at klare et fuldtidsjob. Når tiden er gået, og det skal afklares om de tre kommuner vil bevare enheden, så har politikerne mulighed for at benytte sig af ret håndfaste måleredskaber. I hvert fald har medarbejderne temmelig præcise mål at arbejde efter. Eksempelvis skal der etableres 100 nye fleks/ eller skånejob i løbet af de to år, tre ud af fire af dem skal oprettes i privat regi og 90 procent af fleksjobberne skal blive i ansættelsesforholdet i mindst et år - med mindre vedkommende får et andet arbejde. Da formidlingsenhedens rigtige start blev markeret, kaldte samarbejdets formand, Hadsund-borgmester Karl Christensen, målene "klare", men medgav, at medarbejderne måske kunne opfatte dem som "voldsomme" ikke mindst i en tid, hvor der sker fyringer på arbejdsmarkedet. Til gengæld spåede han formidlingsenheden en fremtid, hvis den altså viser sig at blive en succes. Formidlingsenheden har adresse i kontorhuset Jacob Møllers Gård i Hadsund, og Karl Christensen fortalte, at adressen er valgt udfra, at Hadsund Kommune har flest arbejdspladser af de tre kommuner, der har vurderet, at de kan opnå en ekstra gevinst ved at arbejde sammen om opgaven om at skaffe arbejde til "mennesker, som ikke er så velfunderede i samfundet, som man måske kunne ønske". Det er ledige, indvandrere/flygtninge, revalidender og personer på sygedagpenge. Samtidig opnår man ved at oprette en formidlingsenhed, at den opgave flyttes ud fra den kommunale administration, og det kan, mener Karl Christensen, lette kontakten til det private erhvervsliv, som jo skal ansætte hovedparten af de pågældende. Der bliver dog ikke, siger lederen af formidlingsenheden Henrik B. Lauritzen, tale om, at man skal ud at gå tiggergang hos erhvervslivet. - Vi har noget, vi kan gøre for dem, siger han og nævner, at det eksempelvis kan være tale om at anvise arbejdskraft til en opgave, der ellers ikke ville være blevet løst, eller hjælpe med at fastholde en medarbejder, der måske er kommet til skade, og ikke kan, hvad vedkommende tidligere kunne. Derimod bliver der ikke tale om at erstatte normalt ansat personale med personer, som får deres løn delvist dækket af det offentlige, understreger Henrik B. Lauritzen. Selv om formidlingsenheden har adresse i Hadsund, og at kommunegrænsen er brudt ned for dens "kunder", så har disse fortsat mulighed for at få hjælp i hjemkommunen. Medarbejderne får således en fast ugentlig træffetid på de tre rådhuse, og det er både af hensyn til borgerne og de kommunale sagsbehandlere, siger Henrik B. Lauritzen, der i forbindelse med oprettelsen af formidlingsenheder og den øvrige nytænkning på området fremhæver, at man ser anderledes på de ledige. - Det er meget, at en kommunal sagsbehandler ikke længere skal vurdere, hvad der er i vejen med Hr. Jensen, men hvad han kan, siger Henrik B. Lauritzen, der så sammen med sin medarbejdere, der samlet har erfaringer både fra det offentlig og det private, skal forsøge at finde rum for Hr. Jensen.