EMNER

De skal tvinges

En intelligenstest skulle efter sigende vise, at indvandrere er dummere end andre. I alt fald de, der kommer på session.

Socialdemokraterne reagerer prompte: Indvandrerbørnene skal tvinges i institution! Sådan. Ikke nogen blødsødenhed. Og undskyld mig: Heller ingen refleksion. Hvordan pokker tror Socialdemokraterne, at et lille barn vil reagere, hvis det placeres i en institution uden dets mors accept? Hvad vil det betyde for barnets mentale udvikling, at dets mor ikke forstår en dyt af det, der foregår? Hvordan skal tvangen praktiseres? Skal barnet rives ud af hænderne på de modstræbende forældre? Ideen om tvang og straf går igen i den netop vedtagne integrationsplan. Forældre skal straffes indtil de opfører sig sådan som det politiske flertal mener, gode forældre bør opføre sig. Forliget indebærer blandt andet, at forældre, der ikke sørger for, at deres børn er hjemme på bestemte tidspunkter, skal kunne fratages børnechecken! Børn, som altså er så uheldige at have forældre, der har svært ved at udfylde forældrerollen, skal yderligere straffes ved, at familien bliver fattigere. At der ikke er råd til lejrskole og fodboldstøvler. Børn, hvis mor ikke magter at lege og tale med dem, skal tvinges i vuggestue. At straffe er godt. At dobbeltstraffe er bedre. Tillad mig et forslag til en helt anden strategi: Tag som udgangspunkt, at næsten alle forældre elsker deres børn og lad os så hjælpe de børn, hvor kærligheden ikke i tilstrækkelig grad omsættes i gerning. F.eks. fordi forældrene har været udsat for tortur. Eller fordi familien er totalt isoleret. Lad os lave en strategi, som sikrer, at alle familier, der lever i kanten af samfundet, får tilknyttet en ressourcestærk voksen eller familie. At alle familier bliver en del af et netværk, gerne understøttet af professionelle medarbejdere. Lad os til en begyndelse ansætte nok sundhedsplejersker til, at de har tid til at følge og hjælpe de svage forældre og deres børn. Tid til at opbygge et tillidsforhold til den bange mor. Tid til at forklare forældrene, hvorfor det er en god ide, at deres barn kommer i vuggestue. Tid til at bygge bro mellem familien og resten af samfundet. NB: I øvrigt havde jeg samme dag, som den omtalte undersøgelse blev offentliggjort besøg af dansk-somalieren Ali, der læser på universitetet. Han var også "dumpet" ved Forsvarets intelligenstest. Gæt selv hvorfor.