De skjulte skattes registrant

6
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Johannes døberen i Ørslev Kirke.

BØGER ”Danske middelalderlige altertavler” Syddansk Universitetsforlag har udgivet den første samlede fortegnelse over middelalderlige danske alterudsmykninger. Altertavler og udsmykninger, der har overlevet reformationen, eller er omtalt i litteraturen. Værket har katalogets karakter. Kirke for kirke oplistes alfabetisk. Billeder og faktuelt om værkerne. Det er et værk, der allerede blev efterlyst af Francis Becket for 115 år siden. Og så er det her blot en flig af al den kunst der kan ses i kirkerne. Vi mangler stadig at se døbefontene, kalkmalerierne og den romanske granit systematisk gennemfotograferet og gjort tilgængeligt. I middelalderens kontekst er Danmark noget andet end det er i dag. Bl.a. Slesvig, Norge, Skåne, Halland og Blekinge, og Ødsel (Saramae) i Estland. Det er fortrængte brikker i vor kultur. Og her kan man møde en middelalderlig kirkekunst, der er udført de samme kunstnere, som man møder i de danske kirker. I Estland f.eks. af Bernth Notke og her ses billeder af danske helgener, såsom Knud den Hellige. Med dette værk, bliver det lettere at se det danske materiale i dialog på tværs, og dermed åbne for en bedre forståelse af fælles historie og billedkultur. Man forbløffes over den rigdom, man finder i det her materiale. Ikke altid, men forbavsende ofte, ses verdensklasse udtrykt i bemalede træskærerarbejder, gyldne altre, tavlemaleri, fritstående skulptur og kalkmalede altre. I et tidsspænd på mere end tre hundrede år er det værker, der bølger mellem naivisme, lokal folkekunst og international kunst, såsom nederlandsk og nordtysk højkultur … Og ofte værker, der rent fysisk befinder sig lige for næsen af en. Eksempelvis i kirkerne i Vrå, på Gjøl, i Sæby, på Øland og Smertensmanden i Mariager kirke. Næsten 1500 emner er listet op i bogen. Heraf er ca. 400 kun nævnt og beskrevet udfra skriftlige kilder, og det kan ses som en invitation til, at ting kan dukke op, så de kan blive registreret og fotograferet. Meget er mistet. Først under reformationen og den tids billedafbrændinger. Og senere da moden løbende er skiftet og materialet forældet og smidt ud. Eksempelvis i 1811, da man på en auktion i Skagen solgte mere end 60 figurer fra en altertavle, der havde stået i den gamle Skagen Kirke. En af figurerne herfra er kendt og publiceret i en bog om den tilsandede kirke, Skagen fortidsminder udgav i 1995. Eller den tomme ramme til metalplader i et gyldent alter, der kan ses i Bjergby Kirke. Her kan opbygning og komposition i et mistet gyldent alter ses. En ramme, der altid får mig til at tænke på Karens Blixens novelle om det hvide lagen. Her er mængder af overraskelser og oplevelser. For mig var en af de store øjenåbnere en alterfrontale i bemalet træ fra de gyldne altres tid, i Borbjerg ved Holstebro. Det billedudtryk, man ser i denne træfrontale i den grad, er sammenligneligt med det, man ser i de gyldne altre. De gyldne altre er en af de største skatte i dansk kultur, noget man ikke kan se andre steder. Men der vokser ikke egetræer i de store træers skygge, og måske er det netop logikken i, at denne bog først kommer nu. At der skulle gå en generation, før det arbejde, både Jorn og Broby Johansen kæmpede for at opsamle og formidle, nu partielt får sin fuldbyrdelse. Det kan ikke æres nok, at alterudsmykningerne nu er tilgængelige. Et værk, der både kan ses som en smuk og lækker coffee table book og et videnskabeligt værk. En bog, man kan vælge ud i, se, og bruge som et opslagsværk. Og nu er det ikke mere nødvendigt at opsøge knap tusind kirker for at få et overblik. Det har Sissel F. Plathe og Jens Bruun gjort for os. I alle billeder møder man middelalderens mennesker, helt fra den romanske kults eksklusive pragt op i den levende, energiske, sanselige gotik. Og op til tidlig dansk renæssances billeder, der indeholder så meget af den tids diskussion, at det forekommer logisk, at det store brud må ske. Alt dette og meget mere kan ses i dette pragtfulde værk. Gode fotos, gennemtænkt opsætning. Og så desværre en lille ting at brokke sig over: Et par uskarpe kalkerede tegninger af et baldakinalter på side 22. Det skriger til himlen i en ellers fremragende bog. Men alt andet er godt. Gorm Spaabæk kultur@nordjyske.dk ”Danske middelalderlige Altertavler” Gennemillustreret i farver. Hovedfotograf Jens Bruun. 1.388 sider, 799 kr. Sydjysk Universitetsforlag Registranten ligger frit tilgængeligt i databasen www.altertavler.dk