- De skoletrætte børn bliver tabere

Forælder beklager lukning af A-klassen

FREDERIKSHAVN:- Deprimerende. Det er frygteligt, at man ikke tænker sig bedre om. Lisbeth Christensen blev trist til mode, da hun i går gennem NORDJYSKE læste, at Ungdomsskolens A-klasse lukker. Lisbeth Christensens dreng er en af de tidligere skoletrætte elever, der i dag går i A-klassen i Jyllandsgade. Han starter om kort tid på teknisk skole. - Så personligt har jeg mit på det tørre. Men jeg reagerer, fordi jeg ved, hvad A-klassen har betydet for min dreng - og jeg ved, at andre børn nu kommer i klemme. Lisbeth Christensen finder det uhyre kortsigtet at nedlægge et velfungerende tilbud med henvisning til, at der pt. kun er tre elever tilmeldt A-klassen næste skoleår. - Om det så bare lykkedes at redde én af eleverne videre i systemet, ville pengene være givet godt ud. Situationen er ikke anderledes end den har været tidligere år. Nu lukker man og skiller sig af med de dygtige lærere, der har leveret så mange flotte resultater med nogle børn, som ikke har kunnet fungere andre steder. Man siger ganske vist, at ressourcerne flyttes ud på skolerne, men hvad bliver der tilbage, når man fordeler to lærerlønninger på alle skolerne - og du får ikke almindelige lærere til at stille op på alle tider af døgnet, sådan som A-klassens lærere har gjort. Tidlig indsats De tre elever, der i dag går i A-klassen skal næste skoleår sluses tilbage til folkeskolerne. Her satser man på at spotte de skoletrætte elever på et tidligere tidspunkt og sætte ind med en forebyggende indsats. - Skoletræthed er en fællesbetegnelse, der kan dække over mange forskellige symptomer, faglige, familiemæssige eller sociale problemer, siger Arne Rugholt, inspektør på Ørnevejens Skole. - Når der er færre kunder til A-klassen, er det fordi vi er blevet mere nuancerede og dygtigere til at finde årsagerne til skoletræthed, og vi har i dag en bredere vifte af tilbud. Man kan for eksempel opfylde sin undervisningspligt med tre timer i skolen hver dag og resten af tiden ude i erhvervslivet. Samme toner lyder fra Strandby Skole: - Vi er blevet bedre til at tackle problemerne selv. Nogle af eleverne skal måske en tur omkring Heldagsskolen og så tilbage i folkeskolen, siger Knud Kreilgaard, inspektør på Strandby Skole.