EMNER

De små kommuner har bedre skolebustilbud

Der er stor forskel på tilbud om elevbefordring i de fire kommuner, hvis Det nye Aalborg vælger at gøre, som Aalborg gør i dag, får eleverne i de tre små kommuner et dårligere tilbud

AALBORG:Der er stor forskel på de skolebustilbud, som de fire kommuner i Det nye Aalborg giver til eleverne. Sagen er nemlig, at de i Nibe, Hals og Sejlflod har et bedre tilbud til eleverne end Aalborg. En gruppe bestående af bl.a. embedsmænd fra de fire kommuner har set på området, og de slår fast, at der er tale om vidt forskellige politikker kommunerne imellem. Der findes en del elever i de tre små kommuner, som helt eller delvis får betalt deres transportudgifter, selv om loven ikke kræver det, mens det i Aalborg kommune kun er elever, der opfylder kravene vedrørende elevbefordring, som modtager gratis transport. I Aalborg kan elever dog i visse tilfælde få bevilget gratis transport. Det kan for eksempel være, hvis der er tale om en farlig skolevej eller en elev har fået benet i gips. Lisbeth Larsen, der er børne- og kulturchef i Nibe kommune, har siddet med i den gruppe, der har analyseret området. Gruppen har haft til opgave at analysere området, så det sammenlægningsudvalg, der vælges 15. november, kan træffe en beslutning om, hvad der skal ske. - På længere sigt bør tilbuddene harmoniseres, eller også kan vi tage det over en årrække og overveje et forskelligt serviceniveau. Gratis i Nibe Hvis politikerne skulle beslutte det sidste, så vil det for eksempel betyde, at der er forskelsbehandling i kommunen med et langt bedre tilbud i eksempelvis Nibe end i Aalborg. I Nibe er der nemlig gratis transport til alle elever, der benytter de lokale busruter, mens det ikke er tilfældet i Aalborg. I Sejlflod kan elever, der ikke er berettiget til gratis transport, få refunderet 50 procent af af deres udgifter til bussen, mens der i Hals kommune er etableret specielle taxaordninger, som giver mindre ventetid end det lovmæssige tilladte. I Hals kommune er man ved at ændre på skolebuskørslen. Faste cirkulærer Man bruger f.eks. taxaordninger i mindre grad end tidligere, men der er stadig ekstra fordele. Ifølge Lone Degn fra Hals kommune har man i Hals kommune på en række områder et bedre tilbud, end det kommunen er forpligtet til i henhold til loven. For eksempel må eleverne ifølge loven maksimalt vente en time på bussen før og efter skole, men i Hals har man bestemt, at eleverne maksimalt må vente i en halv time. I loven er der heller ingen regler om, hvor lang tid transporten må vare, men i Hals har man bestemt, at turen maksimalt må vare 45 minutter henholdsvis frem og tilbage. - Vi er forskellige. Aalborg kører direkte efter faste cirkulærer, mens vi i Nibe giver gratis kørsel, når det gælder lokalruterne, siger børne- og kulturchef Lisbeth Larsen. Hvis Nibes politik skulle udstrækkes til hele kommunen, så ville det blive meget dyrt, erkender Lisbeth Larsen. Men hvis politikerne omvendt beslutter, at Aalborgs politik på området skal gælde i storkommunen, så vil de tre små kommuner få et noget dårligere servicetilbud, end de får i dag. Lisbeth Larsen peger på, at loven giver plads til, at der er forskellige tilbud mellem kommunerne på området, og at der er tale om en minimumslov, der fortæller, hvad kommunerne som minimum skal give af transport til eleverne. Lisbeth Larsen tror, at serviceforskellene skyldes, at der er tale om tre landkommuner og en bykommune. - Det har vel også noget at gøre med forskellen på land og by. Vi er en landkommune, de tre af os, hvor børnene traditionelt har længere transportvej til skole, siger Lisbeth Larsen.