De små skoler er på barrikaderne

De vil beholde 7. klasserne på alle skoler

HOBRO:Fem ud af syv skoler har for længst slået alarm og kørt argumenterne i stilling i deres forsvar af territoriet. På et velbesøgt debatmøde i aftes sagde kommunens fire mindste skoler klart nej til at skulle miste deres 7. klasser. Den femte skole er Nordre, hvis repræsentanter i skolebestyrelse betegnede idéen som "ren og skær økonomi" og "faglig forarmelse" af lærerstaben. Næsten 90 mennesker lyttede og ytrede sig i et tætpakket lokale på Hobro Vandrerhjem, hvor børne- og kulturudvalget havde kaldt til debat om sit oplæg til ændringer af kommunens skolevæsen. Fra Søbakkeskolen, Hvornum, Onsild og Bymarkskolen var meldingen utvetydig: Hold fingrene fra vores 7. klasser. Argumentet for at samle 7. klasserne lyder, at dette klassetrin hører naturligt sammen med 8. og 9. En samling styrker fagligheden. - Hvis det drejer sig om at give en bedre fysikundervisning i 7. klasse, må det da være lettere at køre en lærer fra Hobro ud til Handest et par timer om ugen i stedet for at sende 20 elever til Hobro 200 dage om året, argumenterede en forældre fra Søbakkeskolen. Selv om politikerne intet har besluttet endnu, var nogle af dem ikke bange for at tone nogenlunde rent flag. Jan Hviid erklærede, at Venstre ikke er stemt for at flytte 7. klasserne, fordi lærermiljøet på de små skoler så bliver for småt. Kirsten Huusom fra Socialdemokratiet er mest stemt for det modsatte, og Hobro-listens Svend Nielsen ytrede sig også i den retning. Sidstnævnte finder det vigtigt, at lærerne primært underviser i det, det er bedst kvalificeret til, nemlig deres linjefag. Udvalgsformand Jan Hviid (V) havde tydeligvis frygtet, at mødet ville blive præget af de kontroversielle emner om flytning af klasser. Men forsamlingen var mere end villig til også at snakke om de andre, mindre håndgribelige tanker i politikernes oplæg. Blandt andet ønsket om større rummelighed, så færre elever skal fjernes fra deres normale klasse og have kostbar undervisning i specialklasser og skoler. - Større rummelighed betyder øget psykisk pres på lærerne, som vil stille krav om videreuddannelse, og det taler I jo ikke om i jeres oplæg, konstaterede lærer Søren Sørensen fra Rosendalskolen. Skoledirektør Jens Nielsen erkendte, efteruddannelse ikke har været prioriteret særligt højt de seneste 20 år, og at der bliver behov for at sende lærerne på flere kurser. Det ligger især Venstres medlemmer af børne- og kulturudvalget på sinde at indføre en form for udvidet pædagogisk samarbejde for de små klasser på alle skoler. Det går ud på længere skoledage med både lærere og pædagoger i flere af timerne. Meldingerne fra Rosendalskolen var i mod: Susanne Jakobsen, Rosendalskolens bestyrelse: - Vi tror, det er godt, at børnene både har noget, der hedder skole, og noget der hedder fritid.