- De små skoler skal beholde 7. klasserne

LØKKEN-VRÅ:- Fælleslisternes holdning var før valget og er fortsat, at vi har fem skoler i Løkken-Vrå Kommune. Vi har to overbygningsskoler og tre landsbykoler til og med 7. klasse. Det siger formand for kulturudvalget Sven Bertelsen (fællesliste) i en kommentar til udspillet om ny skolestruktur fra Venstres Benny Stenkær. - Går vi ned til 3. eller 4. klasse på de tre små skoler, kan vi lige så godt lukke dem. Desuden skal der rent fysisk findes plads, hvis vi skal flytte så mange elever til skolerne i Vrå og Løkken. Han tilføjer, at Rakkeby, Hundelev og Vrensted som lokalsamfund er afhængige af at have en skole til og med 7. klasse. - De små byer skal for at være landsbycenter have mindst en 7. klasse-skole. Mens fælleslisterne ifølge Sven Bertelsen ikke ønsker at ændre på antal skoler og fordeling af børnene på de fem skoler, er fælleslisterne klar til at diskutere indhold og nytænkning på folkeskoleområdet. - Vi er inde at kigge på skoleområdet, og vi har netop holdt temadag i kommunalbestyrelsen om skolerne. Der er mange muligheder og emner vi kan vende, og det går vi i gang med nu. Det er fint at få debatteret, om vi skal gøre ting anderledes og på en bedre og mere effektiv måde. Det kunne være skønt, hvis vi kunne gå forrest med nye tanker, så vi skal vende alt i debatten, mener Sven Bertelsen. Han tilføjer, at der åbner sig nye muligheder indenfor skoleområdet. - Muligheden for at skolerne får løn- og timesumstyringen ud og mere decentralisering er til stede. Der kommer for eksempel også mulighed for at lave fælles ledelse mellem skoler og institutioner. Der kommer en masse nye muligheder. Men hver gang, der viser sig en mulighed, er det med baggrund i at bevare den lille skole - ikke for at nedlægge den, understreger Sven Bertelsen. Han mener, der kan være mulighed for at være fleksibel i forhold til faglærere og faglokaler. - Der er diskussioner fremme om, at 7. klasse egentlig hører sammen med 8. og 9. klasse rent fagligt. I tysk går overvejelserne på, om tyskundervisningen bliver dårligere på den lille skole. Hvis en tysklærer på en stor skole har mange tysktimer, kan vedkommende måske snakke bedre tysk og være mere velkvalificeret. Man kunne jo undersøge, om en tysklærer eksempelvis kunne tage ud og undervise i tysk nogle steder, siger Sven Bertelsen, der understreger, at den model endnu ikke er drøftet. Faglig kvalitet Han påpeger, at den faglige kvalitet er høj - også på kommunens tre små skoler. - For eksempel er Rakkeby fremsynet på det pædagogsiske område. Her har man lavet indskolesafdeling og udskoleingsafdeling og en del samkørsel. Skolen bruger ressourcerne på bedst mulig måde. Rakkeby får stort set kun mindstetimetallet, så derfor tænker de i nye baner. Har de en årgang med 11 børn en anden årgang med ni elever samkører de timer, og hermed frigør man timer til andre projekter. Det er Rakkeby langt med. På den måde er de på forkant med udviklingen, mener Sven Bertelsen. Han forudser desuden, at der vil spire friskoler op i de lokalsamfund, hvis man kommunalpolitisk tager livet af de mindre skoler. - Det er i orden, at der kommer en friskole i Løkken-Vrå Kommune. Men en friskole skal ikke opstå, fordi vi ikke giver et tilbud længere i den pågældende by. Vi har pligt til at opretholde folkeskolen de steder, hvor det er muligt. Sven Bertelsen er klar over, at 42 mio. kroner til renovering og udbygning af de kommunale skoler er en stor sum, som ikke kan findes i et hug. - Derfor er vi nødt til at lave en prioriteringsliste. I sidste ende vil man måske hellere revidere ret kraftigt i udbygningsplanerne og bevare den lokale skole. For så galt ser det altså heller ikke ud indvendigt på skolerne.