- De små skoler skal med

Storbyskoler kommer til at betale prisen for at bevare landsbyskolerne, siger socialdemokraterne

Birthe Marie Pilgaard (S) - vil bygge ny skole, men ikke på Frederikshavn Stadion.

Birthe Marie Pilgaard (S) - vil bygge ny skole, men ikke på Frederikshavn Stadion.

Otte kommunale folkeskoler i Frederikshavn og Skagen slås efter sommerferien sammen to og to. Det er der bred politisk enighed om. Socialdemokraterne ønsker at gå et skridt videre, og foreslår dels, at flere af landsbyskolerne også lægges sammen, dels at skolerne fremover tildeles midler efter taksameterprincip, hvor pengene følger den enkelte elev. - Vi ønsker ikke at lukke landsbyskoler, men landsbyskolerne må på den anden side også deltage i sammenlægninger og på den måde være med til at bære en del af den store forandringsproces, som det kommunale skolevæsen står overfor, siger det socialdemokratiske byrådsmedlem Birthe Marie Pilgaard (BMP). Socialdemokraternes forslag vil frigøre et langt større provenu, og BMP understreger, at pengene skal blive i folkeskolen. Til kvalitetsudvikling af den indholdsmæssige del, mere undervisning, mere efteruddannelse, nye undervisningsmidler, it og andet pædagogisk udstyr. - De bedste uddannelsesmuligheder er den bedste fremtidssikring, vi kan lave, siger BMP. I byrådssalen Socialdemokraterne har begæret skolestrukturen i byrådet, og håber, at der nu kan træffes en principbeslutning om en ny skole i Frederikshavn midtby. - Så undgår vi at skulle bruge 100 mio. kr. på at renovere Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen. Kommunens økonomer har anslået prisen på en ny skole til 150 mio. kr. Passiv borgmester Heri indgår provenuet fra salg af de to nævnte skoler, og Socialdemokraterne mener, at det er nu, der skal handles. - Borgmester Lars Møller kunne forlængst have indkaldt til forhandling omkring en ny skole. Han har længe været alt for passiv. Ligesom vi har set det i forhold til erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken. Vi mener, at det er vigtigt at få sagen rejst i byrådet, hvor vi kan få en åben debat og forhåbentlig få truffet en principbeslutning om at bygge en ny skole, som også vil være medvirkende til at øge beskæftigelsen. Det har vi hårdt brug for, siger Birthe Marie Pilgaard. Idéen om at placere en ny skole på Frederikshavn Stadion har Socialdemokraterne droppet. - Skolen skal, ifølge BMP, ligge "et eller andet sted i Arena Nord-området, men ikke på Stadion".