De sociale udgifter stiger stadig

SKAGEN:En kontrol af budgettet er en god anledning til at gøre status midtvejs i et budgetår. I Skagen har den økonomiske chef jongleret lidt med tallene. Især de sociale udgifter har man vanskeligt ved at styre. Derfor søges en tillægsbevilling på 5,5 millioner kroner. Til gengæld har kommunen fået penge ind ved salg af kasernen. Det giver netto 13 millioner kroner - en såkaldt negativ tillægsbevillingen (det er på positivsiden). - Under forudsætning af, at intet ændrer sig væsentligt, kommer vi ind i den nye kommune med 6,4 millioner kroner, sagde borgmester Hans Rex (V) på byrådets seneste møde. Sammenlægningsudvalget skal have budgetkontrollen og ønsket om tillægsbevillinger til behandling.