EMNER

De sorte pletter må vente

Frederikshavnsvej vigtigere end de sorte pletter

HJØRRING:- Et uheld er ét for meget, sådan lyder det fra Mogens Christensen, der er ingeniør i teknisk forvaltning på Hjørring Kommune. Derfor er han heller ikke ligefrem stolt af, at Hjørring er endt på en kedelig andenplads, kun overgået af Aalborg, i den nordjyske statistik over trafikuheld. I 2002 skete der 119 uheld i Hjørring Kommune, heraf de 67 i byen. 84 mennesker kom til skade og fire personer blev dræbt. Helt undgå uheld i en kommune af Hjørrings størrelse er umuligt, mener Mogens Christensen. Men der kan laves nogle tiltag for at vende uheldskurven. Og her er det nødvendigt med trafiksikrende foranstaltninger. - Vi laver statistik for at udpege de steder, hvor der sker flest uheld, og i dag har vi seks kryds i Hjørring, som har fået betegnelsen sorte pletter, og det er dem, vi skal koncentrere os om at få gjort noget ved i fremtiden, siger Mogens Christensen. Frederikshavnsvej vigtig Helt konkret er der planer om at etablere enten rundkørsler eller trafiklys på de uheldstyngede steder. Men arbejdet med at gøre de sorte pletter trafiksikre kan meget vel blive udskudt på grund af den stærkt trafikerede Frederikshavnsvej. Det vurderer Ole Ørnbøl (S), der er formand for teknik- og miljøudvalget. - Vi har en hel klar prioriteringsliste over hvilke strækninger, vi skal sætte penge af til, og den liste har ændret sig lidt efter, at motorvejen er åbnet, blandt andet er Frederikshavnsvej blevet opprioriteret, forklarer Ole Ørnbøl. Årsagen er, at trafikmængden på Frederikshavnsvej er blevet kraftigt forøget - og ifølge Ole Ørnbøl vil det kræve mellem 8-10 millioner kroner at ændre vejen, så den kan klare den tætte trafik. Udvalget tager endelig stilling til budgetterne i august, men allerede nu kan Ole Ørnbøl forudse, at det bliver vanskeligt at finde penge til såvel Frederikshavnsvej som de mange sorte pletter, selv om han gerne så, at begge dele blev tilgodeset. Men lige nu er det vigtigere, at infrastrukturen fungerer, mener han: - Frederikshavnsvej er blevet vigtigere på grund af den øgede trafik og fordi vi i øjeblikket er ved at sælge nogle industrigrunde øst for Ringvejen og her har køberne betinget sig, at der bliver direkte adgangsmulighed fra Frederikshavnsvej, siger Ole Ørnbøl. Han påpeger, at det er en langsigtet opgave at blive de sorte pletter kvit og skønner, at der vil gå mindst ti år, før opgaven er løst.