Sulsted

De spillede på lovet løs

PRÆSTBRO: Der var rig lejlighed til at udfolde musik- og danseglæde under det næsten 11 timer lange harmonikatræf i et stort festtelt på Præstbro Stadion. Og det blev der i rigt mål. - Arrangementet fik et særdeles vellykket forløb, og vi kunne glæde os over større tilslutning end sidste år, fortæller formanden for den arrangerende Præstbro Gymnastik- og Borgerforening, Søren Holm. Der mødte 400-500 op, og det er vi godt tilfredse med. Det gik over al forventning, og vi havde vejret med os. - Det var femte år i træk, at vi arrangerede harmonikatræf. Og jeg regner helt bestemt med, at vi fortsætter. Interessen er der jo.. Og så længe det er tilfældet, fortsætter vi. - Hvordan ser det økoniomiske resultat ud? - Det skulle i hvert fald kunne løbe rundt, og formentlig bliver der også tale om et mindre overskud. Vi arrangerer dog ikke harmonikatræffet for at tjene penge, men for at der også skal ske noget i Præstbro. Åbningstalen holdtes af det socialdemokratiske byrådsmedlem Birgit Hansen, og derefter var det harmonikamusik - og atter har harmonikamusik. Først på scenen var de lokale Landsbymusikanterne, der også var sidst på scenen og her lige som de øvrige orkestre fik tre kvarter til at vise deres færdigheder. De øvrige deltagende orkestre var De Glade Musikanter fra Brønderslev, Vestenvinden fra Frederikshavn, Nordenfjords fra Hjørring, Chanell O fra V. Hjertmitslev, De Røde Skjorter fra Dronnignlund, Agersted Harmonikaklub, Svend og Henry fra Vodskov, Sulsted Harmonikaklub, Spillopperne fra Hirtshals og Harmonika-Peter fra Sæby. Sidstnævnte - i Peter Larsens skikkelse - trådte i stedet for Mette Sønderskov, der måtte melde afbud. Der var fortjent bifald til alle spillemænd, der forstod at få publikum ud på dansegulvet og til at more sig.