Aalborg

De står bag

Bag www.uddannelsenord.dk står en arbejdsgruppe, der tæller repræsentanter for Nordjyllands Amt, kommuneforeningen i Nordjylland, Aalborg Universitet, EUC Nord, Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg Socialpædagogiske Seminarium, ivu*c, det vejledningsfaglige udvalg, Arbejdsformidlingen, AMU Nordjylland og Logimastic Software A/S.