De stolte, høje skibe er på vej til Aalborg

Snart vil havnen i Aalborg atter være fyldt med sejlskibe fra nær og fjern - endnu et Tall Ships’ Race er over os.

I DSTA (Danish Sail Training Association), der er de danske skole- og øvelsesskibes forening, glæder vi os særdeles meget til Tall Ships’ Race-flådens ankomst. Vi har som den danske del af den internationale familie bag Tall Ships’ Race fornøjelsen af at være involveret i såvel Aalborg-arrangementets præsidium som i dets styrekomité, ligesom mange af vores medlemmer tager del i den praktiske forberedelse og gennemførelse af det store arrangement. Og naturligvis deltager flere af vores medlemsskibe - blandt andre Aalborgs ”Jens Krogh” og skoleskibet ”Georg Stage”, som også var med da Aalborg havne sit første Tall Ships’ Race i 1999. Mens Aalborg af gode grunde koncentrerer sig om Tall Ships’ Race 2004, er vi i DSTA engageret i forberedelserne hver gang, der kommer et race til Danmark. Og det er sket ganske ofte. DSTA, der blev grundlagt i 1996, har været med til at sikre gennemførelse af Tall Ships’ Race i København i 1996, i Aalborg i 1999, i Esbjerg i 2001 og nu i Aalborg igen denne sommer. Og som mange sikkert vil huske har der tidligere blandt andet været Tall Ships’ Races i Frederikshavn (1980, 1984 og 1995). DSTA’s næste store opgave bliver Tall Ships’ Race i Århus i 2007, men her og nu er det helt centrale skibenes snarlige ankomst til Aalborg, hvor de vil være 30. juli til 2. august. Uanset om der er danske havne på landkortet eller ej er Tall Ships’ Race en årlig tilbagevendende begivenhed. Og det er et arrangement med stolte traditioner, idet denne kapsejlads for skole- og øvelsesskibe har været afviklet i europæiske farvande uafbrudt siden 1956. Da arrangementet i omkring 30 år havde Cutty Sark Scotch Whisky som sponsor, betegner mange det ganske naturligt som ”Cutty Sark”, men dette sponsorat ophørte for et par år siden og det korrekte navn er nu Tall Ships’ Race. Der findes ikke nogen god dansk oversættelse af begrebet ‘Tall Ship’, men spøgende tales der ind imellem om ‘de høje skibe’ - underforstået de skibe, hvis master stikker op i horisonten. Tall Ships’ Race-flåden er i sandhed en blandet familie. De mindste skibe er omkring 10 meter lange og har tre-fire besætningsmedlemmer, mens de største er fuldriggere på over 100 meter og med besætninger på adskillige hundrede mand. Alt i alt består flåden - og altså også den, der snart ankommer til Aalborg - af 70-100 skibe med 2.500-3.500 besætningsmedlemmer. I Aalborg vil der være flere end 80 skibe fra 16 nationer - og godt 20 af skibene vil være i A-klassen, der er den største og mest spektakulære. Blandt A-klassens skibe i Aalborg vil være velkendte gæster som ‘Alexander von Humbolt’ (Tyskland), ‘Asgard II’ (Irland), ‘Christian Radich’ (Norge), ‘Eendracht’ (Holland), russerne ‘Kruzenshtern’, ‘Mir’ og ‘Sedov’, ‘Statsraad Lehmkuhl’ (Norge) og ‘Swan fan Makkum’ (Holland). Dertil kommer klasse A-skibe, som ikke har været her tidligere i forbindelse med et Tall Ships Race - blandt andre ‘Kapitan Glowacki’ (Polen), ‘Khersones’ (Ukraine), ‘Lord Nelson’ og ‘Prince William’ (begge Storbritannien), ‘Shtandard’ (Rusland) og ‘Thalassa’ (Holland). Med tallene fra Aalborgs første Tall Ships’ Race i 1999 i baghovedet er der næppe nogen tvivl om, at det kommende arrangement vil blive af mindst lige så stort omfang. Og tilsmiles Aalborg i samme grad som sidst af vejret, er vil besøgstallet kunne nå op omkring de 700.000 fra de fire sommerdage i 1999. I lighed med tidligere år indledes der med en kapsejlads - fra Antwerpen i Belgien til Aalborg - efterfulgt af en venskabssejlads, hvor skibene i vid udstrækning bytter besætningsmedlemmer. Denne sejlads går fra Aalborg til Stavanger, hvorfra sidste kapsejlads indledes. Den har tyske Cuxhaven som mål, hvor årets arrangement afsluttes cirka en måned efter starten er gået i Antwerpen. Nok handler Tall Ships’ Race om at give 100.000-vis af besøgende mulighed for at se de smukke skibe under deres ophold i Aalborg og deres sejlads på Limfjorden, men det er kun en del af formålet med arrangementet. Set fra DSTA’s synspunkt er det et afgørende mål at skabe internationale relationer og forståelse mellem unge af mange nationaliteter og at give disse unge erfaringer og oplevelser gennem sejlads. Det er det, der internationalt kaldes ‘sail training’ og som vi har vanskeligt ved at finde en dækkende dansk betegnelse for. Målsætningen for Tall Ships’ Race stemmer i øvrigt fint overens med DSTA’s formålsparagraf, idet vi skal fremme danske sejlskibes deltagelse i internationale sejladser, give unge danske mulighed for at møde unge fra andre nationer i venskabelig kappestrid og andet samvær samt bidrage til at udvikle venskab og forståelse på tværs af politiske og kulturelle skel. DSTA er en del af Sail Training International - den internationale sail training-organisation, der ejer og driver Tall Ships’ Races. Her samarbejder vi med nationale sail training-associationer fra Australien, Belgien, Bermuda, Canada, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Letland, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland og USA. Flertallet af de 20 medlemslande vil have skibe i Aalborg i forbindelse med årets udgave af Tall Ships’ Race. Danmark er en så godt som aldrig svigtende deltager i Tall Ships’ Races - også når de foregår langt fra hjemlige vande og havne. Aalborg-skibet ‘Jens Krogh’, der ejes af FDF Aalborg Søkreds, har stort set uden undtagelse været med i arrangementet siden 1980, men også en række andre danske skibe er trofaste gæster. Det er værd at bemærke, at Tall Ships’ Race samler såvel nye som gamle skibe. Nogle af de ældste gæster i Aalborg er fra anden halvdel af 1800-årene - de nyeste bygget i dette årtusinde. Og der kommer til stadighed nye medlemmer til Tall Ships’ Race-flåden. Det nyeste medlem af DSTA er tremasteren ‘Loa’, som Tall Ship Aalborg Fonden netop nu er ved at restaurere. Skibet, der er bygget i Danmark i 1922, ligger i øjeblikket på adressen Mellem Broerne 37 i Nørresundby - kaldet LOA Værft - hvor den landbaserede restaurering foregår. Går alt efter planerne, hvilket kræver fortsat lokalisering af kontante bidrag, service- og tjenesteydelser og arbejdskraft, vil ‘Loa’ kunne deltage i Tall Ships’ Race næste gang det er i dansk farvand. ‘Loa’ vil af gode grunde ikke indgå i den Tall Ships’ Race-flåde, der kommer sejlende til Aalborg, men der er alligevel en sammenhæng mellem arrangementet og skibet. De gode folk på LOA Værft holder nemlig åbent under Tall Ships’ Race, så interesserede kan se hvordan et tall ship bliver til.