De store banker tjener mere - de mindre hensætter mere

KØBENHAVN:Halvårsregnskaberne fra de danske pengeinstitutter viser store forskelle mellem de største og de mindre samt mellemstore aktører. De største institutter var i halvåret klart bedre til at tjene penge på den almindelige bankdrift, idet et lille fald i nettorente- og gebyrindtægterne blev mere end opvejet af faldende hensættelser og omkostninger. Modsat oplevede de mindre institutter en stigende nettorente og -gebyrindtjening, men samtidig eksploderede hensættelserne. Det viser en sammenligning, som Finanstilsynet offentliggjorde fredag. Der er specielt en yderst forskelligartet udvikling på hensættelsesposterne. Gruppe 1 institutterne, som omfatter de fem største, oplevede en tilbagegang på 31 pct., hvilket står i skærende kontrast til udviklingen i både gruppe 2 og gruppe 3 institutterne. De to grupper oplevede stigninger på henholdsvis 81 pct. og 30 pct. Gruppe 2 omfatter de 17 næststørste pengeinstitutter, og gruppe 3 indeholder 77 mindre pengeinstitutter. Modsat forholder det sig, når der ses på nettorente- og gebyrindtægter. Her oplevede gruppe 1 institutterne et lille fald på 2 pct., hvorimod gruppe 2 medlemmerne oplevede en stigning på knap 7 pct., og i gruppe 3 er stigningen opgjort til knap 4 pct. Den lidt lavere indtjening hos de fem største institutter blev dog mere end opvejet af de faldende hensættelser samt færre omkostninger til personale og administration - en post som steg blandt de øvrige pengeinstitutter. Derfor kunne gruppe 1 pengeinstitutterne melde om en stigende indtjening fra den almindelige bankdrift på 16 pct. og stort set uændret indtjening før skat. Derimod faldt overskuddet fra den almindelige bankdrift og overskuddet før skat i de mindre institutter. Gruppe 2 institutterne oplevede fald på henholdsvis 19 pct. og 37 pct. I gruppe 3 kunne faldene opgøres til henholdsvis 15 pct. og 10 pct. Omkostningerne til personale og administration faldt 7 pct. i gruppe 1, mens både gruppe 2 og gruppe 3 oplevede en stigning på 7 pct. For de tre grupper tilsammen, som udgør 99 pct. af sektorens totale balancesum, steg indtjeningen fra den almindelige bankdrift med 9 pct. Overskuddet før skat viste derimod et samlet fald på godt 4 pct. Det samlede overskud blev opgjort til godt 11 mia. kr. før skat, hvoraf gruppe 1 institutterne tog sig af godt 9,5 mia. kr. På pengeinstitutternes balance er det bemærkelsesværdigt, at indlånsvæksten oversteg udlånsvæksten i samtlige tre grupper. Udlånene faldt i gruppe 1 med knap 2 pct., mens den steg 5 pct. i gruppe 2 og knap 9 pct. i gruppe 3. Indlånsmassen steg 3 pct. blandt de fem største, og i de to andre gruppe var stigningerne henholdsvis 10 pct. og 11 pct. (RB-Børsen)