De Store Dyrs Land

NORDJYLLAND:Som det eneste sted i Danmark kan man i Lille Vildmose opleve vilde vildsvin. Ganske vist under hegn, for Tofte Skov i syd og Høstemark Skov i nord er gamle indhegnede dyrehaver. Udover vildsvinene er her en stor bestand af kronhjorte, der er af den gamle jyske stamme, som indvandrede efter istiden, og på engene ud mod Kattegat kan man i stor indhegning møde vildokser og vildheste. Og på lidt længere sigt vil også elgen og den europæiske bison måske få hjemme i vildmosens store indhegnede naturområder, for Lille Vildmose er udset til at blive De Store Pattedyrs Land blandt de kommende danske nationalparker. Lille Vildmose er dog ikke den rene natur. Området mellem de store skove er præget af spagnumudnyttelse. Her skal der ske en form for naturgenopretning, når Pindstrup Mosebrug, der har rettighederne til at udnytte råstofferne, er færdige med grave spagnum. Udpegningen af Lille Vildmose som nationalpark er derfor ikke kun tænkt som en beskyttelse af den eksisterende natur i mosen, men også for at fremme naturgenopretningen i vildmosen og etablere et i dansk sammenhæng enestående stort naturområde, der kan være levested for store vilde pattedyr, sådan som Verdensnaturfonden har foreslået. Primus motor i beskyttelsen af Lille Vildmosens natur er Aage V. Jensens Fonde, der ejer næsten hele mosen - også de tidligere statsejede arealer, hvor staten har givet Pindstrup Mosebrug ret til at grave tørv. Fra start af har fondene lagt stor vægt på at samarbejde med Nordjyllands Amt og Sejlflod Kommune, men det er ikke en garanti for, at etableringen af nationalparken kan forløbe helt gnidningsfrit, for Pindstrup Mosebrug har fortsat rettighederne til at udnytte råstofferne på de tidligere statsejede arealer, og virksomheden vil i sagens natur gerne være færdig med at grave spagnum, inden området skal gives tilbage til naturen. Omvendt presser naturorganisationerne på for, at gravningen skal ophøre så hurtigt som muligt, så man stadig har en mulighed for at reetablere de afgravede områder som højmose.