Lokalpolitik

- De store må alt

Naboer til nybyggeri i Hjørring synes kommunen gør forskel. Onsdag aften godkender byrådet formentlig en ny lokalplan for Østergade 46, og det bryder naboerne sig bestemt ikke om.

Jesper Løth Larsen har sat mange penge i restaureringen af den gamle kirke i Markedsgade. Han er ked af at der nu lukkes op for byggeri i fire etagers højde. Arkivfoto: Henrik Louis

Jesper Løth Larsen har sat mange penge i restaureringen af den gamle kirke i Markedsgade. Han er ked af at der nu lukkes op for byggeri i fire etagers højde. Arkivfoto: Henrik Louis

De opfordrer byrådet til at sende lokalplanen tilbage til teknik- og miljøudvalget med henblik på at få pillet noget af den planlagte byggehøjde på hjørnet af Østergade og Markedsgade. - De er simpelt hen så bange for at sige nej til en bygherre. Tænk hvis han så ikke vil bygge alligevel. Det er som om store bygherrer og boligforeninger kan få lov til alt, hvor vi andre bliver mødt med skrappe krav, mener Jesper Løth Larsen, der har den gamle kirke i Markedsgade. - Jeg har sat en pæn stor sum i kirken i forventning om at der bliver et pænt og hyggeligt miljø i Markedsgade. Og så kommer de og stiller sådan en klods på hjørnet. Vores største frygt er, at de nu ikke kan styre Enggaard, sukker Jesper Løth Larsen. A. Enggaard, der byggede Metropol, ejer også arealet mellem butikscentret og Markedsgade. Arealet bruges til parkering, men der foreligger planer om et boligbyggeri, og naboerne er bange for, at Enggaard nu vil kunne forlange byggetilladelse til et ligeså højt byggeri som Henning Pedersens projekt på Østergade 46. Skriger på planlægning - Det vi alle sammen skriger på er en samlet, langsigtet byplanlægning. Den gør det hele meget nemmere, både for bygherren og politikerne. Hvis der ligger nogle planer for hvad man må på et areal, er det også med til at sætte prisen på grunden. HP har jo nok givet for meget for grunden. 4 mio. kr. er nok lige i overkanten, men det er jo ikke byens skyld at han har gjort en mindre god forretning. Og HP klarer sig såmænd nok, mener Jesper Løth Larsen. Han forstår ikke, at kommunen ikke opfatter en ansøgning fra en bygherre som et udspil til forhandling. - Bygherrer regner jo ud, hvordan de kan få mest mulig ud af et byggeri. De går lige til grænsen og helst også lidt over, for de vil jo tjene penge, og det er der sådan set ikke noget odiøst i, påpeger Jesper Løth Larsen. Virkningsløse indsigelser Men teknik- og miljøudvalget anbefaler byrådet at godkende lokalplanen for Østergade 46, der giver Henning Pedersen mulighed for at bygge det, han gerne vil, trods en del indsigelser. - Jeg synes udvalget virker temmelig arrogant med hensyn til det antal indsigelser, der er kommet. Jeg har selv sendt en indsigelse i forventning om at indsigelserne i den demokratiske proces tages til efterretning. Men det har man altså valgt ikke at gøre, siger Jesper Løth Larsen Også en række andre naboer har gjort indsigelse imod den planlagte byggehøjde. Det samme har Vendsyssel Historiske Museum (VHM) og FBL-Hjørring (Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur). - FBL og VHM har da en vis faglig ekspertise. Jeg synes ikke det er i orden at man helt sidder dem overhørig, siger Jesper Løth Larsen.