Skolelukninger

De store skoler tilgodeses

Høringssvar

Inge Merete og Per Jespersen, Underbakkevej 12, Hadsund. Der er fra skoleforvaltningen meldt tre mulige modeller ud for den fremtidige skolestruktur. Vi mener de alle tre tilgodeser de store skoler på bekostning af de små. Status quo-modellen fjerner den daglige leder fra de små skoler og erstatter ham med en afdelingsleder underlagt en større skole i området. Hvorfor? Det kan ikke gavne den lille skole, og vel heller ikke den store? Der er behov for en stærk og handlekraftig ledelse på alle skoler. Reduktionsmodellen fjerner små skoler og samler alle eleverne i store centre. Det giver meget transport for de mange elever i de små skoler, og større usikkerhed for de svage elever, der trives bedst i mindre og overskuelige rammer. Områdemodellen fjerner ligeledes de små skoler med konsekvenser for de svage elever. De to sidste modeller giver mulighed for at bruge bygningsmassen fra de nedlagte skoler, hvilket vil medføre endnu mere transport for eleverne, og det vil igen medføre en skole/afdeling uden daglig leder. De tre modeller er altså næsten lige uspiselige. Der er ikke tænkt på hverken elever eller pædagogik i oplægget, det ligner en spareplan. Populært sagt: ¿Det er en OM¿mer¿ Vi mener der må en fjerde model til, eller der må rettes grundigt i de nuværende modeller. De eneste politiske udmeldinger, der er kommet hidtil, gik på at formålet med skolestrukturdebatten IKKE er at spare penge, men at skabe den bedste skole. Det kan man ikke se i oplægget. Tænk på børnene, de ansatte, de små samfund - og gå så efter at skabe den bedste skole. Vi glæder os til at høre politikerne blande sig i debatten.