Skolevæsen

De store spørgsmål: Hvor skal jeg i 10. klasse

16 efterskoler i Himmerland og fire i Mariager-området har besøgstid i morgen klokken 13 til 17

Musikken på Rebild Efterskole er trukket i baggrunden til fordel for sport og adventure med blandt andet fysisk udfordrende oplevelser i naturen. Arkivfoto: Lars Pauli

Musikken på Rebild Efterskole er trukket i baggrunden til fordel for sport og adventure med blandt andet fysisk udfordrende oplevelser i naturen. Arkivfoto: Lars Pauli

HIMMERLAND:Hvilke fag kan jeg få i efterskolen? Kan man tage afgangsprøver - og hvad koster det? Blot tre af de spørgsmål, landets mange efterskoler i følge Efterskoleforeningens egen hjemmeside hyppigt får stillet. I morgen eftermiddag kan man opsøge svar - og stille flere spørgsmål. Det er tid for Efterskolens Dag. Og eftersom regering og folketing har strammet lidt på tilskudsskruen - så det i skoleåret 2007/2008 typisk vil koste 10 rater på mellem 3000 og 4000 kroner at sende familiens teenager på efterskole - bør man selvsagt spørge sig godt for. Granske de forskellige tilbud grundigt, inden valget træffes og en ansøgning om optagelse eventuelt sendes. Broderparten af de unge søger mod efterskolernes 10. klasser. Frem for at følge den haarder’ske målrettede gymnasievej, foretrækker en del unge oprørere sig minsandten stadig et oplevelsesår med udsigt til mange nye kammerater i college-lignende rammer. Vekslende med lejlighedsvise weekend-hjembesøg til at tjekke den gamle kammeratskabsfront af i en alder, hvor man nødigt går glip af en fest. Fester holder man få af på selve efterskolen, hvor alkohol er bandlyst, cigaretrygning foregår i det fri og narko er direkte udsmid- ningsgrund. Men også niende klasser møntet på unge, der er kørt trætte i folkeskolen, tilbydes alle steder. Ja, næsten hver anden skole i Himmerland samler sågar op fra ottende årgang og tilbyder i enkelte tilfælde en 11. årgang. Og stigende forældrebetaling har ikke formået at sende himmerlandske efterskoler på valen. Tværtimod lukker 16 efterskoler i Himmerland fra klokken 13 til 17 porten på vid gab og byder velkommen til Efterskolens Dag. To flere end sidste år. To nye efterskoler Det er nemlig kun seks uger siden, at Østerskov Efterskole og Lille Vildmose Efterskole slog rod i tilbudsskoven - hver især med cirka 40 elever og to klasser. Og med den tilstundende fjordkommunale geografi in mente, hører de fire friskoler på Mariager-kanten - heraf tre med tilknytning til Pinsebevægelsen - retfærdigvis med i egnsbilledet, som dermed tæller 20 efterskole-tilbud. Musik og idræt hører til de populære og udbredt lin-jevalg. Hvorimod Østerskoven vægter rollespil som et grundlæggende element i undervisningen. Tæt på vildmosenaturen ved Dokkedal nær Kattegat og Muldbjerge får de unge masser af frisk luft i Lille Vildmose Efterskole. - Vi har brugt den dejlige sensommer til at cykle mange ture, besøgt Vildmosecentret og i det hele taget brugt vildmosen. Friluftsliv med jagt og fiskeri linjeføres sammen med gymnastik og idræt og historie/samfundsfag til en efterskole, der ser sig som et godt tilbud til læsesvage. - Alt er så nyt endnu, og vi sejler indtil videre i lejede kanoer, fortæller lærer Ulla Otte, som forventer, at morgendagens gæster får lejlighed til at kaste en snøre i vandet eller måske tage sig en rask hockeydyst. Sport og adventure Oplevelserne står også på lur i de herlige omgivelser hos Rebild Efterskole - nu med tilføjelsen Sport & Adventure. - Med vores beliggenhed er det oplagt at tilbyde oplevelser og eventyr og store fysiske udfordringer. Eksempel dykke - med mulighed for at erhverve certifikat. Men også flyve med svævefly eller kørepå mountainbike, forklarer forstander Allan Schrøder. Morgendagens gæster vil blandt andet kunne sætte sig ved en computer-simulator og få et billede af, hvad der foregår under svæveflyvning. Orienteringssløb og skattejagt med brug af gps til at navigere hører også til mulighederne på Rebild Efterskole, som satser på valgfag og dropper egentlige linjer. Vil man gymnastikken, må man søge andre steder hen. Til gengæld er vi blandt de førende efterskoler hvad angår tilbud om brobygning med dagsbesøg på gymnasier og op til fem ugers praktiskophold på tekniske skoler, fremhæver Allan Schrøder. Holdninger og livssyn Rebild tager i lighed med Vesterbølle Efterskole nær Gedsted afsæt i et kristent livssyn. Mens Rebilds bagland ligger hos baptisterne, fremhæver Vesterbølle de grønne pigespejdere, KFUM Idræt, KFUM Spejderne samt KFUM & K i Danmark som skolens grundlag. - Man må som elev forvente at blive mødt med det kristne budskab, som indgår både i forbindelse med morgensangen og aftensangen, forklarer lærer Inge Falkesgaard. I morgen glæder man sig til at vise man skolens musikhus og det nye fysiklokale frem. Motorstærke unge med trang til olie under neglene huserer i en nærliggende gård, som også kan besøges. - Vi lægger stor vægt på musik og idræt. Men også mediefag inden for it-områ det. Linjefag tilbyder vi ikke. Til gengæld har vi frit valg på alle hylder, som Inge Falkesgaard, lærer på Vesterbølle Efterskole, udtrykker det.