EMNER

De svage børn rammes

[/20 con rød]For[Intro 20 con rød][/20 con rød]hol[Intro 20 con rød][/20 con rød]de[Intro 20 con rød][/20 con rød]ne på Kløvergården ændres for at spare

HJØRRING:Kløvergården, som er Hjørring Kommunes tilbud til børn, der kræver en særlig hjælp og , skal drives på en anden måde for at få næste års budget til at hænge sammen. - Vi skal simpelthen bruge Kløvergården noget mere, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V). Udvalget har haft travlt med at finde 9,5 mio. kr. i besparelser på næste års budget. Medlemmerne har bestemt, at man i fremtiden vil lade være med at sende familier på døgnanbringelse. I stedet skal de støttes af Kløvergårdens familiekonsulentgruppe enten i Kløvergårdens familiebehandlingsafdeling eller i familiernes egne hjem. Det kan for eksempel være misbrugsmødre, der har behov for massiv hjælp i form af en slags døgnovervågning i hjemmet. Samtidigt vil man i udvalget omlægge familiegrupperne, så flere familier deltager i fælles møder på Kløvergården på én gang. Derved kan man spare en familiekonsulent væk og beholde 350.000 kr. i kassen. Dagbehandlingen på Kløvergården vil blive reduceret med to medarbejdere og den interne psykologbetjening vil i fremtiden skulle varetages af kommunens PPR. Aflastningen i Netværkshuset, der hører under Kløvergården, skal i højere grad foregå som aflastning om dagen sammen med flere børn. Man vil reducere antallet af børn, der skal i familiepleje. Man vil omlægge fire pladser til ophold i Netværkshuset, men det betyder, at muligheden for akut ophold for de børn, der allerede er tilknyttet huset mindskes. Udvalget vil også spare på antallet af unge, der er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder. Antallet skal reduceres med fire, som i stedet skal hjælpes gennem Ungekontakten. Fra forvaltningens side har man påpeget, at det kan medføre en forringet indsats i det kriminalitetsforebyggende arbejde i Hjørring-området. Der skæres også kraftigt i den særlige heltidsundervisning på Ungdomsskolen Godthåb. Her halveres deltagerantallet fra 24 til 12, hvorved der kan spares 800.000 kr. Udvalget ønsker også at reducere psykologhjælp efter Serviceloven. Hjælpen skal målrettes til svære opgaver og kun i kort tid. Udvalget foreslår endvidere at spare 100.000 kr. på at sende færre unge på efterskole. Der ydes i øjeblikket støtte til efterskoleophold til elever med sociale-emotionelle vanskeligheder. - Ved sidste års budgetlægning blev denne post reduceret med 500.000 kr., fordi vi fik at vide, at det ikke var så efterspurgt, siger Else Købstrup.