Lokalpolitik

De svageste bliver ikke berørt

BRØNDERSLEV: - Du kan nok sove roligt i nat. Så klar var udmeldingen fra gruppeformand Arne M.Jensen (S) på byrådets møde. I byrådets spørgetid blev der stillet spørgsmål til to af de ca. 60 forslag, der er i det sparekatalog, som politikerne har fået forelagt af embedsmændene. Anitha Larsen, der er leder af Kirkens Korshærs værested iNørregade i Brønderslev, sagde, at hun ikke forstår, at politikerne overhovedet kan finde på at drøfte en lukning af værestedet. - Det er Brønderslev Kommune, der har bedt Kirkens Korshær oprette et værested, og hver gang vi har haft møde med repræsentanter fra byrådet, har vi fået at vide, hvor godt vi gør det, bemærkede Anitha Larsen. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) understregede, at godt nok er forslaget med i sparekataloget, men han har det ikke med i de spare-forslag, han har spillet ud. Arne M. Jensen kommenterede indlægget med, at han er sikker på, at ingen politikere vil tage det med. Og han sagde til Anitha Larsen, at hun ikke behøver ligge søvnløs. Og svaret fra de to politikere er Anitha Larsen særdeles tilfreds med. En mor til et barn i specialafdelingen på Søndergades Skole i Brønderslev, Mette Fernandez, spurgte til specialafdelingen, der også er med i sparekataloget. Her understregede Jens Arne Hedegaard, at han ikke har taget den sparemulighed med i sit forslag. Jens Arne Hedegaard lægger ikke skjul på, at han håber, at der bliver et bredt forlig omkring budgettet for 2006. -Det bliver jo det sidste budget i Brønderslev Kommunes historie. Og vi vil jo gerne det sidste år lave et budget, der overdrager kommunen til den ny kommune på en ordentlig måde, siger han. Jens Arne Hedegaard lægger nu nop til forhandlinger med alle partier. Læs mere om budget 2006 side 2 og 3