EMNER

De svageste borgere taber ved visitation

Rebild Kommune vil visitere til hjemmesygeplejen - det kan man ikke, mener Mette Geil Kollerup

Mette Geil Kollerup advarer imod, at Rebild Kommune fortsætter Støvring Kommunes visitation af hjemmesygeplejen. Hun mener, at sygeplejerskernes kompetencer og faglige vurderinger har ringe kår i et visitationssystem.FOTO: LARS PAULI

Mette Geil Kollerup advarer imod, at Rebild Kommune fortsætter Støvring Kommunes visitation af hjemmesygeplejen. Hun mener, at sygeplejerskernes kompetencer og faglige vurderinger har ringe kår i et visitationssystem.FOTO: LARS PAULI

REBILD:Som en del af den nye sundhedspolitik i Rebild Kommune skal hjemmesygeplejen visiteres af kommunen. Men det kan man slet ikke, mener Mette Geil Kollerup, der har arbejdet som hjemmesygeplejerske i Støvring Kommune fra 1998 til 2006. - Man kan kun visitere til forudsigelige ydelser. Dem er der ikke mange af i hjemmesygeplejen, der arbejder med en meget skrøbelig gruppe mennesker, hvis behov for pleje ofte ændrer sig fra dag til dag, siger Mette Geil Kollerup. Erfaringer fra Støvring I december 2005 indførte Støvring Kommune visitation til hjemmesygeplejen. Hvor det tidligere var sygeplejerskerne selv, der ved faglige vurderinger ude hos borgerne og i samarbejde med de praktiserende læger løbende kunne tilpasse plejen efter borgerens behov, blev det sygeplejersker, som i en central myndighedsafdeling nu afgør, hvilken hjælp, den enkelte borger havde brug for. Det blev også myndighedsafdelingen, der nu skulle godkende ændringer i plejen. Et rigidt system at arbejde med, mener Mette Geil Kollerup. - Jeg mener ikke, at en ekstern myndighed i tilstrækkelig grad kan have fingeren på pulsen på den enkelte borgers plejebehov, siger Mette Geil Kollerup. Hun mener, at de svageste borgere taber, fordi visitationssystemet ikke giver sygeplejersker de fornødne ressourcer til at varetage den helhedspleje, forebyggelse og omsorg, der tidligere var mulighed for. - På min seddel står der for eksempel, at hr. Hansen skal have insulin. Men den tid, der er afsat til det, inkluderer ikke, at jeg også lige tjekker op på, hvordan hr. Hansen i øvrigt har det. Han kan være bleg, have drukket for lidt vand, have taget sin medicin forkert eller være på vej ind i en depression, siger Mette Geil Kollerup. Gør det, der skal til Samtidig mener hun, at hendes faglige skøn af en situation overtrumfes af myndighedernes vurdering. Det går ud over borgerne. Mette Geil Kollerup bad om 120 minutter til pleje af en døende borger. - Jeg fik 80 minutter. Hvad forventer den visitator så; at jeg kun bruger 80 minutter? Jeg gjorde det, der skulle til, og det tog 120 minutter. Derfor giver visitationssedlerne slet ikke et retvisende billede af virkeligheden, siger Mette Geil Kollerup. - På overfladen ser visitationen styret ud, men under overfladen gjorde vi vores arbejde, som vi plejede. Mennesker er ikke øldåser, og derfor skal man ikke yde ens pleje til alle. Vi sygeplejersker gør det, vi er uddannet til, uanset hvilket system, politikerne vælger, siger Mette Geil Kollerup. Hun har flere gange måttet sno sig uden om systemmet for at få enderne til at nå sammen, og sprunget en sårpleje over et sted for at få den tid, hun ikke fik tildelt et andet sted. - Jeg har ikke en forkromet løsning men én mulighed kunne være, at der blev visiteret tid i stedet for opgaver. Så kunne sygeplejerskerne selv disponere over tiden og vurdere plejens sammensætning, siger Mette Geil Kollerup.