De svageste rammes af nedskæringer

BRØNDERSLEV:- Det er de svageste, det går ud over igen. Det mener Ellen Johansen, Søndergade 90, Brønderslev, der er mor til et barn i special- og funktionsafsnittet på Søndergades Skole i Brønderslev. 30-40 forældre, børn og ansatte havde taget opstilling foran rådhuset, og overværede byrådets budgetbehandling. I et sparekatalog for 2004 lægges der op til, at der skal skæres fem pladser væk i special- og funktionsafsnittet, så der kun bliver 45 pladser. Og der foreslåes skåret en lærerstilling og en halv pædagogstilling. I alt spares 467.900 kr. I forsvandt en pædagogstilling. Dengang blev sparet godt 200.000 kr. - Det er børn, der har brug for ekstra hjælp, bemærker Ellen Johansen. Der snakkes om, at folkeskolen skal være mere rummelig, men børn med indlæringsproblemer vil ikke få det let i en klasse med 22 elever. - Hvis man er på vej til at skære hele special- og funktionsafsnittet væk, kan jeg kun sige, at man er på galt spor. Der er behov for dette afsnit til børn, der har indlæringsproblemer. Og det viser sig jo, at børnene her trives godt, og at de lærer meget. Man skal tage vare på vore svageste børn og unge I byrådets spørgetid stillede Ellen Johansen også spørgsmål til byrådet omkring special- og funktionsafsnittet. Ellen Johansen pegede på, at der er risiko for, at kommunen får øgede udgifter siden hen, hvis der bliver ekstra problemer med elever. Hun ønskede også at vide, hvad man vil gøre af børnene, hvis special- og funktionsafsnittet lukkes? Formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S), siger, at det er godt, at der kommer en debat i gang. - Jeg vil kæmpe for, at der ikke bliver skåret på special- og funktionsafsnittet, sagde Lene Hansen. Det tilbud folkeskolen har i dag, har ikke mulighed for at rumme alle. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) pegede på, at der kun er tale om et forslag, og han tilføjede, at spørgsmålet tages med i de videre politiske forhandlinger, der er i gang omkring udgettet for 2004.