Lægevagt

De svageste rammes

I NORDJYSKE's leder (12.12.) bliver det foreslået at indføre et gebyr for at gå til lægevagten.

Det kunne holde de patienter, der unødigt overrender systemet, væk fra lægevagten, lyder ræsonnementet. Selv om forslaget om brugerbetaling i sundhedsvæsenet kommer op med jævne mellemrum, så gør det ikke forslaget meget bedre. Virkeligheden er, at brugerbetaling i sundhedsvæsenet vil ramme de socialt dårligst stillede, og er et opgør med den frie og lige adgang til sundhedsydelser. Mens de velstillede borgere har råd til alle de besøg, det skulle være hos vagtlægen - også de unødvendige - så kan man frygte, at borgere med de laveste indkomster vil spare besøget hos lægevagten væk. Det vil de også gøre i de tilfælde, hvor der virkelig var behov for et besøg hos lægen. Undladelse af et sådant nødvendigt besøg kan få alvorlige konsekvenser. Indførslen af brugerbetaling ville formentlig også hurtigt medføre en udvidelse af det private sundhedsforsikringsmarked, som kunne dække egenbetalingen hos de velstillede. Brugerbetaling ville derfor fungere som en ekstraafgift på sundhedsydelser, som jo i forvejen er finansieret over skatten. Det kunne i sin yderste konsekvens føre til en underminering af viljen til overhovedet at have et kollektivt finansieret sundhedsvæsen over skatten. For hvorfor betale en høj skat, når man som velstillet alligevel skal betale til en ekstra sundhedsforsikring? Så ville det vel være bedre at have en lav skat, og så selv tilkøbe sig de forsikringer, man nu selv ønsker. Det er ikke en vej, jeg ønsker. Selve kernen i et velfærdssamfund, er en fri og lige adgang til sundhedsbehandling uanset indkomstniveau. Danmark er et velfærdssamfund, og befolkningen skal derfor ikke forholdes denne basale ret. Forslaget om brugerbetaling er derfor et angreb på selve denne kerne, som vi i så mange år har brystet os af.