Rebild Bakker

De svarede ja

Skal andre end Rebildselskabet have lov til at benytte "Gryden?"

Aase K. Jensen, Terndrup. Hvorfor i alverden skal Rebildselskabet have eneret til at benytte "Gryden"? Hvad gør at de skulle have eneret? Er de "Bedre/finere" end alle andre? Så længe naturen blot leveres tilbage i samme stand som man modtager den kan jeg ikke se at andre ikke kan benytte området. Rebildselskabet står jo ikke som ejere af området.Ulla Hansen, Støvring.Ja, naturligvis skal andre seriøse arrangementer kunne afholdes i gryden. Der er da 364 andre dage i året!!! Det er da ikke en indviet offerplads eller lign. - nej undskyld. Akkustikken er da rigtig god. Hvorfor holder man ikke opera-dagen dernede? Det kan da ikke forarge nogen - eller? Det er et sikkerhedsmæssigt overskueligt område. Der må være masser af muligheder. Amerikanerne er da velkomne, også dem med dansk baggrund, men at reservere gryden når de alligevel ikke er der in person, forekommer mig absurd. Skovridderen har min fulde støtte.Hanne-Grethe Christensen, Suldrup. Så smukt et område må da benyttes af dem som bor i området, hvem skulle ellers? Glædeligt at aktiviteterne trives!Rita Berthelsen, Haverslev.Rebild Bakker er et af Danmarks smukkeste områder, og offentlig tilgængelig "Gryden" bør kunne bruges af alle. Det kunne give mange nye muligheder for kultur og friluftslivet. Ligefrem "invasion" tror jeg nu næppe der bliver tale om. Hver egn har oftest sine egne traditioner.Peter Vestergaard, Støvring.Rebilselskabet har ikke eksklusivret til Rebild Bakker, MEN da området er fredet, skal aktiviteterne i Gryden begrænses.Niels Nørgaard Nielsen, Øster Hornum.Rebildselskabet har ganske rigtigt i 1912 skænket området til det danske samfund som sådan og betinget sig, at de kan afholde deres 4. juli fest på området. Efter det oplyste er der ikke klausuleret at andre ikke skulle kunne benytte området. Områdets anvendelse må naturligvis afpasses efter områdets beskaffenhed, sådan at arrangementer ikke slider bakker og lyng ned, så der opstår varige skader. Afvejningen af, hvad området kan tåle, må helt være op til bestyreren, i dette tilfælde skov- og naturstyrelsen at afgøre. Det vigtige for Rebildselskabet må være, at de fortsat ugenert kan afholde egne arrangementer - at andre også bruger området til seriøse formål er vel kun med til at forøge dets omdømme og værdi.Og så lige en sidste kommentar: At Rebils-selskabet på barnagtig vis forsøger at spænde ben for arrangementet ved at kræve 20.000 kr. for at benytte den grusbelagte plads ved indgangen sætter ikke selskabet i et synderligt positivt lys. Anne Geisler Elmgreen, Aarestrup.Rebild Bakker er et smukt sted, som fortjener flere arrangementer. Forholdene er perfekte for egns-spil. Ingen bør have ene-ret til sådan et sted. Preben Pedersen Suldrup.Rebbildselskabet ejer vel ikke bakkerne,de tilhører os allesammen.Jeg mener vi allesammen har lov til at bruge dem,men vi skal osse passe på dem,så de ikke bliver ødelagt.Hvis de skal bestemme det,så bliver det vel også sådan at vi skal til at betale for at gå en tur i bakkerne. Preben Ebbelin Jæger, Terndrup.Selvfølgelig skal Rebild Bakker kunne bruges af ander end Rebildselskabet, det er jo et offenlig tilgængeli sted og dermed et fældes eje. Thorkild Bækkelund, Støvring. Naturperler skal da bruges.Når Rebildselskabet kræver eneret på brugen af Nationalparken Rebild Bakker er det skudt helt ved siden af. Denne smukke naturperle skal anvendes til mange flere kulturarrangementer end nu. Oplevelsen af denne fantastiske natur bliver herved mangfoldig og hvilken kommune i Danmark har en så flot scene til mange former for events. Lad os få bakkerne fyldt det meste af året. Lis Thrysøe, Støvring. Ja jeg mener at Gryden skal åbnes for flere arrangementer, det er selvfølgelig et godt gammelt privillegium at Rebildselskabet hidtil har haft eneret på benyttelsen til fejring af USAs nationaldag. En dag som for år tilbage var en stor begivenhed på egnen, ja nærmest en fest og/eller fridag.Tiderne har ændret sig, jeg synes det er en rigtig god ide at der nu gives adgang til andre kulturelle arrangementer. Rebildselskabets frygt for indvardering tror jeg er ubegrundet. Der kan formentlig oprettes et mindre udvalg, der kan være med til at vurdere arrangementernes kvalitet. F.eks.Rebildoperaen ville det være meget oplagt at aholde der, da Gryden danner et naturligt amfiteater. Lilian Laursen, Støvring.Tiden er ikke til monopol på ret meget! Nytænkning og ildsjæle er det vores samfund skal bruge. Og lige nøjagtigt dette egnsspil passer perfekt til enebærbakkerne. Det handler netop om vores egen "baghave" og om "det at holde nogen udenfor" som er anderledes !! Så dette er virkelig stof til eftertanke......hr.Præsident. Og en tak til Skov og Naturstyrelsen. Leon Sebbelin, Skørping. Der er tale om en nationalpark som skal være til glæde for alle, så så længe brugen ikke ødelægger bakkerne, må andre også kunne bruge området. Marianne Nielsen, Rebild. Lad os da bruge de dejlige omgivelser vi har. Så lang tid det er en kort periode, der samtidig er adgang for alle og der bliver ryddet pænt op igen. Klaus Anker Hansen, StøvringI dette meget specielle tilfælde synes jeg, at man skal give tilladelse.Det er trods alt en helt unik - såvel historisk som kulturel - opførelse der er lagt op til, der skal finde sted. Jeg er enig i, at der ikke efterfølgende automatisk skal betyde, at alle derefter også skal have tilladelse. Karis Sørensen, Terndrup.ja jeg mener godt at man kan holde nogle arrangementer i "Gryden". Selvfølgelig skal den ikke overbelastes, men nogle flere om året kan den vist godt holde til. Kaj Aage Pedersen, Nørager.Det er en god tradition, at Rebildselskabet fester i Gryden den 4. juli, men de har naturligvis ikke eneret på bakkerne, der også vil være velegnet til teaterforestillinger som "Heksen i Bradsted". Jørgen Olesen, Støvring.Jeg mener at skoven i princippet skal være offentlig tilgængelig!! Jeg mener slet ikke at det hører hjemme, at et selskab skal have "ejerskab" over Gryden. Selvfølgelig under forudsætning at der fortsat bliver passet på skoven!! John E. Sørensen, Aarestrup.Selvfølgelig skal der foregå andre ting i Bakkerne/gryden. Det vil da være synd andet. Et eller andet sted må vi erkende at Rebildselskabet ikke bidrager med nye ting og at Rebildfesten bliver mindre og mindre aktuel. Besøgstallene siger vist alt. Jan Jacobsen, Suldrup.Mig bekendt, så har Rebildselskabet ikke monopol på at benytte Rebild Bakker. Jeg kan ikke se noget problem i at også andre kan bruge de pragtfulde kuliser til at afholde andre arrantgementer. Teaterforestillinger vil jo kunne afholdes med respekt for naturen og dyrene i bakkerne. Der har også tideligere været afholdt Opera i bakkerne - og dette uden problemer. Hvorfor Rebildselskabet så pludseligt er så bekymret er mig en gåde. Der hvor jeg vil have betænkeligheder med at tillade musik arrantgementer med mange unge, dette vil blive meget støjende - og ikke mindst så er ungen mennesker jo ikke just dem der har den største sans for hensyntagen til natur og omgivelserne, især ikke når der som vanen tro ved den slags, indtages betragtelige mængder alkohol.Jeg vil dog anbefale, at der laves en overordnet aftale om hvor mange dage der må afholdes ting i bakkerne, således at der tages hensyn til nature og dyrene.Hans Bjørn, Terndrup. Ja, hvad ellers - når folk overholder de på stedet gældende regler, altså hensyn til naturen, oprydning m. v. Henrik Christensen, Bælum.Naturligvis skal "Gryden" kunne anvendes til mange og meget forskellige events. Et helt unikt sted - langt fra naboer og i en pragtfuld natur - bør kunne bruges så ofte som muligt, og ikke kun en gang om året i forbindelse den 4. juli. Hans Chr. Andersen, Øster Hornum.Gryden er et dejligt sted at samles om, så jeg kan sagtens forestille mig en mængde andre arrangementer holdt der.Opera og teater er et godt bud. Arrangementerne skal selvfølgelig afholdes i respekt med omgivelserne og naturen, så vil vi alle kunne glæde os til nye gode kulturelle oplevelser i Rebild Bakker Carsten Mikkelsen, Kirketerp. Ja jeg mener at det er ok at andre benytter at andre end Rebildselskabet må benytte "gryden" til aktiviteter. Gryden bliver jo brugt flittigt til almindelige traveture. Jeg tror at Skov og Naturstyrelsen nok kan styre hvor meget og hvordan "gryden" bliver brugt. Carsten Greve, Aarestrup. Med tankerne på det besvær, det kan være at arrangere noget kultur frivilligt nu om dage, da synes jeg at alle, og bestemt også Rebildselskabet, skulle støtte op om al den kultur det kan blive til - også i Rebild Bakker. For resten synes jeg, at Rebildfestrn er blevet til et regulært sikkerhedsopbud, frem for en fejring af kulturel ret til uafhængighed. Birgit Møller Sørensen, St. Brøndum.Da der åbenbart ikke er juridiske bindinger om, at det kun er Rebildselskabet der må bruge "gryden", er det da oplagt at kunne bruge "gryden" til andre særlige arrangementer, som passer ind i Rebild kommunes profil som natur- og kulturkommune. Jeg ville gerne se "Opera i bakkerne" lige præcis der, ligesom det er helt i orden at spille egnsspil.Jeg kan sagtens se de 2 arrangementer, som nogle tilbagevendende begivenheder i Rebild Bakker. Jeg kunne foreslå at kommunen og Skov- og Naturstyrelsen i fællesskab udarbejder nogle fornuftige retningslinier for brugen af "gryden". Arne Førster, Askildrup.Ja, selvfølgelig skal andre kunne bruge deette unikke sted. Kommunen har jo lov til at sortere lidt i ansøgningerne, så man opnår en vis lødighed i arrangementerne. Annette Søegaard, Støvring.For mig er det en god ide at flere får mulighed for at benytte de smukke bakker. Det skal blot ske med hensyntagen til naturen på stedet. Anne Jensen, Bælum.Jeg synes godt man kunne bruge gryden til forskellige arrangementer, men naturligvis med fornøden respekt for naturen og stedets særlige betydning for Rebildselskabet. Det duer selvfølgelig ikke med rock-koncerter (open-air) fordi området så vil blive trampet fuldstændig ned, det vil flyde med plastikkrus og andet affald, som ovenikøbet vil være til skade for fårene. Men et friluftsteater med et begrænset antal publikummer pr. aften og med et godt oprydningshold er da en god ide - det er jo en fantastisk kulisse!