De syv små Hørmested-elever

Risiko for ekko i Hørmesteds børnehaveklasse, mens Lendums var lige ved at skulle deles

Første skoledag venter for ca. 120 elever i Sindal Kommune. 23 begynder i Lendum, mens man har måttet tænke kreativt i Hørmested, da blot syv elever skal gå i børnehaveklasse. Sidste år begyndte seks.ARKIVFOTO: BENT BACH

Første skoledag venter for ca. 120 elever i Sindal Kommune. 23 begynder i Lendum, mens man har måttet tænke kreativt i Hørmested, da blot syv elever skal gå i børnehaveklasse. Sidste år begyndte seks.ARKIVFOTO: BENT BACH

HØRMESTED:Sidste år begyndte blot seks elever i børnehaveklasse på Hørmested Skole, og i år er billedet næsten det samme. Syv elever skal børnehaveklasseleder Karina Sejerskilde Iversen have under sine vinger fra på mandag, men selv om det nu er andet år i træk, at der bliver risiko for ekkodannelse i børnehaveklassen, når eleverne åbner munden, er man fuld af fortrøstning på landsbyskolen. - Vi kan se på børnetallet, at allerede næste år skal der starte 9-10 elever, og 15-16 stykker om to-tre år. Og sidste år blev der født 18 børn i Hørmested. Folk har åbenbart holdt en pause, som børnehaveklasselederen udtrykker det. Foruden at trøste sig med fremtidsstatistik, har skolen også andre gode erfaringer, som man delvist har gjort sig, tvunget af omstændighederne. Skolerne i Sindal Kommune får driftskroner i forhold til antallet af elever, og derfor er det nødvendigt at tænke kreativt. - Vi har haft meget samarbejde og samlæsning i indskolingen mellem børnehaveklasse og 1. klasse. I år kommer der endnu mere, også med 2. klasse, siger Karina Sejerskilde Iversen. Sidste år havde børnehaveklasse og 1. klasse otte fælles timer om ugen på deres respektive skoleskemaer, og det bliver til ni timer i år. Det indebærer, at børnehaveklasse-eleverne allerede fra første færd stifter bekendtskab med nogle af de fag, de først skulle have haft næste år. - Vi har været ude og besøge skoler, som bevidst har valgt at klasserne skal arbejde på kryds og tværs af hinanden, og vi synes, at vores erfaringer er gode. Børnene er inddelt i grupper i stedet for alder en del af tiden, og de lærer at kende hinanden på en anden måde, siger børnehaveklasselederen. Når samarbejdet mellem klasserne praktiseres vil det noget af tiden være sådan, at der er to lærere til at tage sig af tre klasser, som er inddelt i grupper efter kunnen og ikke alder. - Og de når at lære det de skal, påpeger hun. Et forældrepar var ifølge Karina Sejerskilde Iversen noget bekymret at deres barn skulle begynde i så lille en klasse sidste år, men i år afleverer de et nyt barn igen til børnehaveklassen, og det er uden forbehold. Kort før sommerferien så Lendum Skole ud til at have et andet problem i forbindelse med skolestart - dog et mere positivt af slagsen. - Ved 29 børn skal man dele børnene i to klasser, og det var vi tæt på. Men så skete der efterfølgende det, at nogle udskød skolestart, nogle flyttede, og et enkelt barn kom på Hørmested Skole i stedet. Så nu er vi nede på 23 elever. Det er en meget passende størrelse, siger skoleinspektør og leder af Lendum Børnecenter Per Aaen. Ifølge Sindal Kommunens skoleforvaltning begynder 17 elever på Astrup Skole efter sommerferien, 19 på Lørslev Skole, 14 i børnehaveklassen i Mosbjerg, mens Sindal Skole som det eneste sted opretter to spor, da omkring 40 håbefulde poder, indleder den cirka ti år lange karriere som elever i den danske folkeskole. Tallene kan have ændret sig en lille smule efter opgørelsen er lavet, men i alt begynder omkring 120 elever på kommunens seks skoler.