- De tager os ikke alvorligt

Handicapformand skuffet over, at de berørte ikke blev spurgt

Marianne Holm, her med sønnen Sejr, kalder det bekymrende og kritisabelt, at de pårørende ikke er blevet hørt i sagen om, hvem der skal lede handicapområdet. ARKIVFOTO: TORBEN HANSEN

Marianne Holm, her med sønnen Sejr, kalder det bekymrende og kritisabelt, at de pårørende ikke er blevet hørt i sagen om, hvem der skal lede handicapområdet. ARKIVFOTO: TORBEN HANSEN

MARIAGERFJORD:Marianne Holm, formand for De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) i Mariager Fjord, er glad for, at det lykkedes hende og andre at overbevise politikerne i sammenlægningsudvalget om, at de handicappede skal have deres egen chef i den nye organisation. Men samtidig sidder Marianne Holm tilbage med fornemmelsen af, at sagen skulle hastes igennem sammenlægningsudvalget, uden at man gjorde sig den ulejlighed forinden at tage de pårørende og ansatte med på råd. Marianne Holm erfarede i fredags, at der var ekstraordinært møde i sammenlægningsudvalget førstkommende mandag. Chefkabalen skulle på plads, og indstillingen fra kommunaldirektør Bo Nielsen lød, at handicappede og ældre skulle samles under samme fagchef. Den melding fik Marianne Holm på barrikaderne. Hun og andre DSI’er gik i gang med at maile og ringe til politikerne for at overbevise dem om, at de handicappede fortjener deres egen fagchef. Borgmester H. C. Maarup (S) forsvarede den korte varsling af det ekstradordinære møde med, at han betragter indplaceringen af cheferne som en hastesag. Mange medarbejdere går og venter i spænding, sagde borgmesteren på mødet. - Det synes jeg er en lidt tynd undskylding. Jeg føler, at de ikke tager os særlig alvorligt, når de kører det igennem som en hastesag, uden at spørge dem, som det også berører, siger Marianne Holm. Hvis hun og andre (deriblandt socialpædagogernes fagforening SL) ikke havde været vågne, ville beslutningen om at lægge ældre- og handicappede sammen i én forvaltning måske være truffet på mødet i mandags. - Man kunne jo mærke, at politikerne havde lyttet til os, og at de brugte de argumenter, som vi har fremført fra DSI og fra tillidsfolkenes side. Det er skønt, at de var lydhøre, fremhæver Marianne Holm. Det nye handicapråd for Mariagerfjord Kommune, som skal høres i sager der angår handicappede, er endnu ikke blevet dannet. Sagen blev udsat fra sammenlægningsudvalgets ordinære møde i marts. Men Marianne Holm gør opmærksom på, at de handicappede jo allerede har talsmænd i Mariagerfjord, deriblandt formand for det frivilige handicapråd i Hobro Preben Jensen og hende selv. - De er ikke forpligtede til det, men det ville have været fint at spørge os, hvad vi mente. Det kritisable og bekymrende er, at de laver en indstilling om at samle handicappede og ældre, uden at have været ude i området først og høre de berørtes mening, siger Marianne Holm. Af sagen har hun lært, at man skal være på dupperne, hvis man vil have indflydelse på det, der sker i Mariagerfjord Kommune: - Det er nemlig ikke sikkert, at man bliver spurgt, konkluderer hun. Formand for handicaprådet i Hobro Kommune Preben Jensen siger, at rådet for længe siden har gjort sin holdning klar over for administrationen, nemlig at handicappede bør have deres egen fagchef. - Men man burde da have spurgt os igen, når der kommer et udspil, der går stik imod det, vi har anbefalet, mener Preben Jensen, der ligesom Marianne Holm brugte en del af sin weekend på at påvirke politikerne i sammenlægningsudvalget.