De taler om trivsel i stedet for mobning

På Abildgårdskolen skal eleverne fortælle, hvad de synes om hinanden

FREDERIKSHAVN:De har et trivselsråd, en trivselspolitik og så har de to lærere, som er uddannet til at tage hånd om de elever, der ikke trives. Det er på Abildgårdskolen, hvor Britta Vinther og Pernille Weesgaard arbejder med hele klassen, hvis der et problem. - Vi foretrækker at tale om at trives eller ikke trives eller til eleverne siger vi have det godt eller få de bedre. Mobning er blevet et ord, der bruges af alle, også når der faktisk kun er tale om enkeltstående hændelser og ikke det vi forstår ved mobning, forklarer Britta Vinther. Derfor er det første de gør, at komme ud i klassen og observere, hvad der foregår. Er der tale om mobning og hvordan sker det. - Vores erfaring er samtidig, at meget foregår i fritiden. Det kan være via sms eller via msn, hvor de skriver grimt om hinanden. Det er især pigerne, der kan være slemme ved hinanden, og det er især i 5. og 6. klasse, er Britta Vinthers erfaring. De arbejder både med den enkelte elev og med hele klassen. Således tager de hver elev ind fra klassen for at tale med dem på baggrund af et spørgeskema, elevenhar udfyldt. Vi spørger blandt andet: Fortæl om en episiode, hvor du selv gjorde noget godt for klassen og hvad du lærte af det, og så spører vi: Fortæl om en episiode, du synes var ubehagelig for dig i klassen. De to lærere arbejder også med at alle skal tage ansvar så de spørger: Hvad tror du dine klassekammerater kunne ønske du gjorde for at få det bedre? Under samtalen med hver enkelt elev understreges det, at eleverne skal være ærlige, når man sammen senere skal tale om problemerne på hele klassen. Under hele forløbet tager man udgangspunkt i den værdsættende samtale. Det betyder blandt andet at børnene skal sige noget godt om hinanden. - Hvis nu det er Sofus, der er på, så skal alle de andre sige noget, som han gør godt for andre i klassen. Det kan være, at han altid er i godt humør, eller arbejder seriøst i grupper eller finder på noget sjovt i frikvarterne, forklarer Britta Vinther. Alle eleverne er på og alle elever får mulighed for at sige noget om hinanden. Men de får også at vide, hvis der er noget, som de skal lave om på. Det kan være at Sofus bruger øgenavne, bagtaler eller spænder ben. - Så lærer vi dem altid at sluttte med.... og vil du godt holde op med det. Under runden på klassen betoner Britta Vinther, at børnene skal se fremad og beskæftige sig med ting, der går dem på nu. De skal ikke grave episioder frem fra de var små. - Og når børnene så siger til hinanden vil du godt hodle op med det, så vil alle gerne holde op. Hvis en elev, så fortsat kalder en anden øgenavne eller bagtaler, så skal den der bliver mobbet, så påpege, hvad der blev aftalt nemlig at vedkommende lovede at holde op med det. Samtidig følger de to trivselslærere Pernille Weesgaard og Britta Vinther sammen med klasselæreren op på forløbet for høre om Sofus nu har husket, at han ikke skal sige øgenavne, og hvis han ikke har, så får han at vide, at det skal han lade være med. Ovenstående forløb tager tid, ja der kan gå mange timer med at ændre atmosfæren i en klasse, så alle kan trives. - Men det hjælper, og selvom det kan være svært for den der er ked af det at sige sandheden, så siger vi til vedkommende, at sagen skal frem, ellers kan tingene ikke blive anderledes.