De tilbydes H1N1-vaccine

Sundhedsstyrelsen regner med, at cirka 1,1 mio. danskere skal tilbydes Influenza A H1N1-vaccinen. Sundhedsstyrelsen operer med tre risikogrupper. Risikogruppe 1 på i alt cirka en mio. danskere: Personer fra tre år og op med følgende kroniske sygdomme: Lungesygdomme som KOL, astma samt andre lungesygdomme. Hjerte- og karsygdomme. Blodsygdomme, Diabetes 1 eller 2, medfødte eller erhvervede immundefekter, herunder hivsmittede, kronisk lever eller nyresvigt samt svært overvægtige med en BMI over 40. I særlige tilfælde kan husstandskontakter til svært immunsvækkede personer vaccineres. Alle gravide med ovennævnte kroniske sygdomme anbefales at blive vaccineret, også efter individuel vurdering i 1. trimester. Raske gravide anbefales som udgangspunkt ikke vaccination, men kan vaccineres efter individuel vurdering hos egen læge. Risikogruppe 2 i alt cirka 300.000 danskere: Sundheds- og plejepersonale under regionerne og kommunerne. SOS rejsesikring og WHO Regional Office i Danmark. Risikogruppe 3 i alt cirka 100.000 danskere: Myndigheder og ministerier i kritiske samfundsfunktioner herunder: Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen. Told, lufthavne og it-funktioner under Skatteministeriet. Repræsentationer under Udenrigsministeriet. Direktorater under Ministeriet for Fødevarer og Landbrug. Offentlig transport, lufthavne, broer og post under Transportministeriet. Finanssektoren og styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Retsvæsen og Politi. Produktion og energiforsyning under Klima- og Energiministeriet. IT/Telestyrelsen under Videnskabsministeriet. DR, TV2 og Broadcast Danmark under Kulturministeriet. Styrelser, apoteker, Statens Serum Institut under Sundhedsministeriet. Brand- og redningspersonel, Vagtfunktion forsyning, vand, gas, fjernvarme, spildevand og affald under kommunerne. /ritzau/