De to breve fra læger på Aalborg Sygehus

Kære Helge Sander. Vedlagt uopfordret meningstilkendegivelse vedr. oprettelse af et fuldt lægestudie tilknyttet Aalborg Universitet. ... Vi håber skrivelsen kan medvirke til en kvalificering af processen vedr. "det rette valg". ... Vi vil med dette brev tillade os at udtrykke vores støtte til, at en sådan ansøgning imødekommes. ... Vi finder det i studieordningen beskrevne studieforløb nytænkende og spændende, og ser den som en tiltrængt modernisering af de øvrige universiteters studieordninger. ... Vi er ikke i tvivl om, at en nordjysk lægeskole afgørende kan bidrage til rekruttering og fastholdelse af lægeligt personale i regionen. Med venlig hilsen Underskrevet ledende overlæger Per Thorgaard, Frank Brøgger, Karsten Hindsholm, Odd Ravlo, Anders Schou Olesen, Kjeld Jensen og Hansjörg Selter samt direktør Flemming Knudsen. Henvendelse fra kliniske professorer, Aalborg Sygehus. ... Vi har ved gennemgangen erfaret, at der i ansøgningen ikke er taget stilling til de alvorlige negative konsekvenser, som en lokal lægeskole kan få dagligt, økonomisk og personalemæssigt for Aalborg Sygehus. ... Baggrunden for vurderingen er vores mangeårige erfaring som kliniske fagpersoner og undervisere med virke på danske universitetshospitaler. Som faggruppe er vi de mest kompetente til at vurdere forudsætninger, krav og risici ved etablering af en lægeskoles kliniske del på Aalborg Sygehus. Mange af os blev netop tiltrukket af den faglige opgave, der opstod, da regionen og Aalborg Sygehus i januar 2003 opnåede status som universitetshospital. ... Det er overordentligt vigtigt og magtpåliggende for os at bevare og udbygge de opnåede resultater, der er i risiko for at gå tabt, hvis samarbejdet med Aarhus Universitet afbrydes, hvilket vi forventer og frygter vil ske ved etablering af en lægeskole ved Aalborg Universitet involverende Region Nordjyllands sygehuse. ... Det aktuelle initiativ fra Aalborg Universitet ... vil efter vores bedømmelse føre til en uhensigtsmæssig konfrontation med Aarhus Universitet. Dette vil kunne bringe Aalborg Sygehus i en faglig krise, der i sidste ende kan resultere i at højt specialiserede funktioner og kompetent faglighed mistes. Hertil kommer, at vi anser det for en konkret risiko at mellem 40-60 højt uddannede akademikere vil forlade sygehuset, og at fondsbevillinger til forskning i størrelsesordenen 25-50 millioner kr. per år vil mistes. Med venlig hilsen Underskrevet professorerne Peter Laurberg, Erik Berg Schmidt, Henrik Ib Nielsen, Ole Thorlacius-Ussing, Henrik C. Schønheyder, Henrik Toft Sørensen, Asbjørn Mohr Drewes, Finn Ebbesen, Flemming W. Bach, Povl Munk-Jørgensen, Kim Overvad, Jeppe Hagstrup Christensen, Søren Risom Kristensen og Hans Gregersen.