De trækker stadig torsk i land

Jubilerende havfiskerklub bag mange store konkurrencer

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Havfiskerklub, der i sommer fejrer 25 års jubilæum, har en glorværdig historie som arrangør af store havfiskerkonkurrencer. Klubbens næstformand, Bjarne Christensen, fortæller, at det var Frederikshavn Havfiskerklub der gjorde Det gule Rev kendt i sportsfiskerkredse over det ganske danske land og siden også i Tyskland, Holland, England, Norge og Sverige. Klubben har har gennem årene arrangeret mange store havfiskerkonkurrencer. Klubben indførte det pointsystem, der i dag bruges i internationale konkurrencer under Dansk Havfiskerforbund, hvor fiskeriet efter arter belønnes bedre en kilosfiskeri, der for det meste kun indbefatter torsk. Havfiskerne arrangerede i 1979 den første Hirsholm Cup fra Frederikshavn med fiskeri på Herthas Flak, hvor 100 havfiskere deltog. Den 10. og sidste Hirsholm Cup blev afviklet i 1988. Da var der ikke længere fisk på "Flakket" som før, og sportsfiskerne søgte andre farvande, hvor der kunne fanges større fisk og flere forskellige arter. Det første nordiske mesterskab var i 1981 og blev afviklet fra Frederikshavn med fiskeri på Herthas Flak. Det næste var i 1984, og foreningen valgte da at flytte konkurrencen til Hirtshals med fiskeri på Det gule Rev. Ikke færre end 224 fiskere fra de nordiske lande deltog. Klubben arrangerede igen Nordisk Mesterkab i 90, 96 og 2002. Klubben har flere gange holdt danmarksmesterskaber i fri- og letline. Sidst men ikke mindst har har foreningen holdt europamesterskab i 1992 med 225 deltagere, et arrangement over fem dage. Deltagerne fangede over 10 tons fisk, beretter Bjarne Christensen. Naturligt nok har foreningen også fostret både danmarksmestere, nordiske mestre og europamestre (hold). Foreningens fiskeri foregår i dag mest fra Hanstholm og Hirtshals med fiskeri på Det gule Rev, der strækker sig 180 km langs den jyske vestkyst. Foreningen arrangerer også ture fra Frederikshavn og Skagen. I forbindelse med jubilæet har havfiskerne arrangeret fisketur til Herthas Flak lørdag 23. august. Interesserede kan tilmelde sig i Sportsmagasinet, Danmarksgade.