De tre biblioteker åbner nettet

Borgerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby får hjælp til selvhjælp

NYFREDERIKSHAVN: Bibliotekerne i den kommendestorkommune bestående af kommunerne Skagen, Frederikshavn og Sæby har masser af spændende nyheder og tilbud også den kommende tid. I øjeblikket kan man i radio og på TV opleve Lars Bom og Søren Fauli, som i forskellige sammenhænge optræder i kampagnen: Det offentlige - brug os på nettet. - Bibliotekerne er vigtige - også i denne sammenhæng, idet bibliotekerne i flere år har tilbudt og stadig tilbyder introduktioner i brugen af internettets mange muligheder, siger Kirsten Møller, der er vicebibliotekschef. Bibliotekernes medarbejdere står altså klar til at hjælpe borgerne med at hjælpe sig selv. Samfundet er med hastige skridt på vej mod en digital forvaltning, og hvem vil ikke gerne vide, hvordan man kan springe køerne over og betjene sig selv? I forbindelse med kampagnen planlægger bibliotekerne i Skagen, Sæby og Frederikshavn forskellige tilbud. I ugerne 43 og 44 vil bibliotekerne sætte fokus på brugen af de offentlige internettjenester, som bibliotekerne tilbyder, for eksempel den landsdækkende tjeneste www.bibliotek.dk, bibliotekernes egne bibliotekssystemer og hjemmesider. I Skagen holdes der fredag 21. oktober i samarbejde med Forbrugerstyrelsen "Ka' du klage?-dag", hvor der sættes fokus på, HVAD man som forbruger kan klage over, HVOR man kan klage og HVORDAN man kan klage. Mandag 24. oktober, fredag 28. oktober, mandag 31. oktober og fredag 4. november alle dage klokken 14 vil der i udlånet være demonstration på storskærm af www.bibliotek.dk samt af bibliotekets hjemmeside og søgeside. I Sæby kan interesserede i uge 44 komme til en internetintroduktion, hvor bibliotektes medasrbejdere vil demonstrere forskellige selvbetjeningsløsninger på nettet, herunder hjælp til at bruge bibliotek.dk og Sæby Kommunes egen hjemmeside. En stor del af forløbet vil blive opgaver ved Pc'erne. På Sæby Bibliotek kan brugerne hver dag i åbningstiden gratis låne en PC med internetadgang, - samtidig har alle også mulighed for at få hjælp af en bibliotekar. I Frederikshavn kan borgerne i dagtimerne i de 14 dage få en individuel introduktion i brugen af www.bibliotek.dk, blive orienteret om bibliotekssystemets mange muligheder for selvbetjening og måske få en orientering om bibliotekets nye hjemmeside bibl.frederikshavn.dk. Frederikshavn Bibliotek erindrer også om ordningen "Bestil en bibliotekar", hvor det er muligt at bestille en times bibliotekarhjælp til løsning af individuelle opgaver.