De udenbys firmaer var billigst

HADSUND:De lokale tilbudsgivere kunne ikke være med, da Hadsund Kommune indhentede tilbud på tre opgaver i forbindelse med vejføringen til den nye Hadsund Skole. Til gengæld kan formanden for kommunens teknik og miljøudvalg, Knud Christensen, glæde sig over, at de tre opgaver hver for sig og samlet set kan løses inden for de økonomiske rammer, der var opstillet på forhånd. Den største opgave er anlæggelsen af den tunnel, som skolebørnene skal igennem, når de krydser Alsvej. Gunnar Nielsen, Aars, kan bygge tunnelen for 1,4 millioner kroner. 800.000 kroner billigere end Colas-Novejfa. Ove Arkil, Randers, skulle have 1,53 millioner kroner, mens lokale Nils Riisberg havde regnet sig frem til 1,6 millioner kroner. Under alle omstændigheder, så var det væsentlig billigere end den løsning, som amtet først havde peget på og som blev anslået til at koste seks millioner kroner, blandt andet fordi den indebar muligheden for at kørestolsbrugere kunne benytte tunellen. Den løsning kunne imidlertid ikke rummes inden for det samlede budget. Det er også Gunnar Nielsen, der er billigst, når det gælder anlæggelsen af den dobbeltrettet cykelsti, der skal anlægges i forlængelse af Øster Allé, og et fortov langs denne. 337.000 kroner skal det koste, synes Aars-firmaet, der var tre tusinde kroner billigere end Nibe-firmaet P. Frederiksen, mens Karsten Christensen, Skelund skulle have 451.000 kroner. Kommunen har også besluttet sig for, at der skal lys over det net af cykelstier, der skal benyttes til og fra skole. Det kan Erik Block, Tånum, lave for 423.000 kroner, mens Mariager El Center var næstbilligst med et bud på 445.000 kroner, en anelse billigere end det laveste lokale bud fra Jens Borup, Als, der skulle have 2000 kroner mere. Dalby Hansen, Hadsund, havde beregnet sig 511.000 kroner for opgaven.