De unge beholder Zulu på fjernsynet

ANTENNELAUG TV 2 Zulu og Viasat Sport stemt ind på fællesantennen - Eurosport blev stemt ud

SKAGEN:TV 2 nye betalingskanal, Zulu, er primært de unges kanal, og de mange unge og yngre, som deltog i Skagen Antennelaugs generalforsamling torsdag aften, fik hvad de kom efter - nemlig at Zulu også kan ses i fremtiden. Generalforsamlingen, hvor der blev stemt om at indføre i alt fire "nye" kanaler på fællesantennen, var et tilløbsstykke. Der deltog godt 220, og 133 af dem kom for blandt andet at sørge for, at Zulu stadig er med i udvalget. Der var 90 som stemte imod, at Zulu forbliver på fællesantennen. Den anden afstemning, som også trak mange deltagere til generalforsamlingen, var dén om at få sportskanalen Viasat Sport ind. Det var der forslag om allerede i fjor, og dengang var der oven i købet underskriftindsamling inden generalforsamlingen. De mange, som skrev under på ønsket, undlod imidlertid at komme til generalforsamlingen, og der var i 2002 et knebent flertal for ikke at tage Viasat Sport ind. Så i år kom de, og der var 131, som stemte for kanalen og 83, som stemte nej. Viasat Sport bliver i fremtiden den eneste sportskanal på fællesantenneanlægget, idet der til generalforsamlingen også var et forslag om at vælge Viasat Sport til fordel for Eurosport. Dette forslag blev ikke trukket tilbage, selv om Viasat Sport var stemt ind, og afstemningen endte med, at 134 stemte for at fjerne Eurosport, mens 79 stemte nej. De meget sportsinteresserede kommer dermed ikke til at belaste antennelaugets medlemmer ekstra, idet Viasat Sport er lidt billigere end Eurosport. TV 2 Zulu har siden nytår været sendt ud på fællesantennen i Skagen, selv om det har været en betalingskanal. Da der er flertal for at bevare kanalen betyder det, at fællesantennens medlemmer skal betale for Zulu for hele året, og det er en udgift på 124 kroner. Der var til generalforsamlingen forslag om at tage yderligere to kanaler ind på fællesantennen, og de blev begge stemt ned. Forslaget om at tage nyhedskanalen CNN med fik 53 ja-stemmer og 157 nej-stemmer, og forslaget om at tage DK 4 med fik 77 ja-stemmer og 129 nej-stemmer. Program-pakker På generalforsamlingen var der forslag fra bestyrelsen om, at der indføres mulighed for at vælge pakker af programmer på fællesantennen, så der er mulighed for at købe en billig pakke, en dyrere pakke eller "hele" pakken. Der var et stort flertal for, at bestyrelsen arbejder videre med pakke-løsningen, så den på generalforsamlingen i 2004 kan komme med et færdigt forslag til en pakkeløsning - herunder hvad pakkerne skal indehold og hvad de koster. Der var yderligere et forslag fra bestyrelsen. Det var forslag om vedtægtsændring. Ændringen skyldes, at kommunen ikke længere ønsker at have et medlem af bestyrelsen. Vedtægterne skal tilpasses den situation, og ændringen blev godkendt. Da der ikke var medlemmer nok til stede ved generalforsamlingen, skal vedtægtsændringen forelægges på en ekstraordinær generalforsamling for at være endelig godkendt. På generalforsamlingen blev antennelaugets formand, Per M. Sørensen, genvalgt, og til bestyrelsen genvalgtes Peter Peter Høyer.