De unge er tilfredse med Zonen

Brugermøde med masser af roser til ungdomshuset

EMNER 14. september 2002 08:00

HJØRRING: Egentlig havde de forventet en masse brok, de to arrangører af brugermødet torsdag aften på Zonen. Laura Møbjerg, der er med i Ungerådet og Louise Dalsgaard, som er frivillig, havde arrangeret mødet med det formål at få sat ord på brugernes oplevelse af hverdagen på Zonen - og det blev en glædelig overraskelse for de to. De 15 unge, der mødte op for at give deres besyv med, havde nemlig ikke noget at brokke sig over. Der var dømt lutter tilfredshed raden rundt, selv på punkter, hvor arrangørerne følte sig næsten sikre på en god debat. - Vi ville gerne høre fra brugerne, hvad et rigtigt ungdomshus var for dem, og det viste sig at være Zonen. Og så havde vi da regnet med, at der ville være et eller andet galt, men det var der ikke. De unge var utroligt positive overfor huset og den nuværende struktur, siger Laura Møbjerg. Nul alkohol Et at de punkter, som arrangørerne havde forventet debat omkring, var politikken med nul alkohol i huset. Men heller ikke her kom der nogen særlig debat igang, selvom de to arrangører forsøge at bore lidt i emnet. - De unge lagde stor vægt på, at der aldrig nogensinde skal serveres alkohol på Zonen. De finder det fint med et alternativ til de mange naboer i Jernbanegade - det blev vi faktisk noget forbavsede over, siger Laura Møbjerg. I det hele taget kom der ikke mange negative ord fra de 15 fremmødte - strukturen på huset er fin, det er ikke for voksendomineret, selvom der er tre voksne ansatte, og brugersammensætningen er, som de unge ønsker sig den - med både danskere og udlændinge, tilpassede unge og mindre tilpassede. Et af de få punkter, hvor der kom ønske om ændringer, var på musikscenen, hvor de unge gerne vil have flere koncerter - og gerne hip hop. Men da scenen i princippet er åben for alle i åbningstiden, er det meget op til de unge selv at få opfyldt det ønske. - Der kommer da også flere amatørorkestre nu, end da vi startede, siger Laura Møbjerg. Enkelte af de fremmødte ville gerne have flere udflugter, og der blev ganske kort diskuteret, om det kunne være en idé at gøre Zonen mere klubagtig - måske med medlemskort, hvilket dog hurtigt blev afdebatteret. - Vi fik kort og godt sat på plads, at de unge er tilfredse med Zonen, som den er nu, og at brugerne ikke ønsker nogen form for omstrukturering af huset - hvilket jo nok kommer efter årsskiftet. Men nu laver vi et referat af mødet, som bliver sendt til politikerne, og så må vi se, hvad det bliver til, siger Laura Møbjerg. Fra politisk hold er der planer om at skære antallet af voksne ansatte fra tre til to efter årsskiftet, ligesom huset i højere grad end nu skal fungere som et aktiveringsprojekt for unge mellem 16 og 23 år. Præcist hvordan strukturen bliver, er endnu ikke endeligt besluttet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...