Blenstrup

De unge i Blenstrup skal selv sætte dagsorden

BLENSTRUP:På mandag oprinder den store aften, hvor de 10-17-årige i Blenstrup måske kan begynde at se frem til et bedre lokalt fritidsliv. De skal selv være med til at bestemme, i hvert fald. Mandag aften er alle interesserede unge og voksne indbudt til et åbent møde, hvor resultaterne af en stor lokal spørgeskemaundersøgelse lægges åbent frem. De fremmødte skal så være med til at lægge en slagplan ud fra de unges egne ønsker. Det hele er nemlig lagt til rette som en såkaldt "etisk proces", hvor brugerrådet i Blenstrup Kultur- og Aktivitetscenter har hidkaldt hjælp i form af fire konsulenter fra Sejlflod Kommune, hvor man har lang erfaring med etiske processer og etiske regnskaber. Cirka 100 unge og deres forældre samt 18 repræsentanter fra byens foreninger og institutioner har indtil videre bidraget ved at deltage i møder og udfylde spørgeskemaer. Skoleleder Peter Borup Jacobsen, som er en af initiativtagerne til processen, opfordrer så mange som muligt til at være med på mandag. Efter en kort indledning skal deltagerne deles i interessegrupper for at analysere resultaterne og komme med ideer til en handlingsplan. Til sidst mødes alle for at diskutere en samlet handlingsplan og gerne også sætte ansvarlige på forskellige arbejdsopgaver. Aftensmaden kan man indtage undervejs.