Lokalpolitik

De unge i Skagen må kede sig

Stor forskel på klub-tilbud til de store børn i Sæby, Skagen og Frederikshavn

NORDØSTVENDSYSSEL:I Skagen kritiserer både lederen af kommunens junior- og ungdomsklub og de unge selv, at der ikke findes noget eftermiddagstilbud til de større børn, som hverken dyrker sport eller går til spejder. Det betyder, at de helt unge, ned til 10-12 års alderen hænger ud på gadehjørnerne og generer tilfældige og bliver hinandens dårlige selskab, lyder anklagerne. Skagens lokalpolitikere har i årevis talt om behovet for et tilbud til børn, som er blevet for store til SFOerne, men endnu er der ingen penge på budgetterne. Det er der derimod andre steder i den kommende storkommune. I Sæby er der en fritidsklub, og dem er der flere af i Frederikshavn Kommune, eksempelvis Ungdomsgården Hånbæk, de r har ca 235 medlemmer i alderen 7-14 år. Her kan de unge hver eftermiddag spille pool, lave smykker, spille teater, få hjælp til lektierne, flirte i "kysse-rummet", hyggesnakke med vennerne og med de voksne. - For os at se er det vigtigt, at de unge har et tilbud som dette, det er jo ikke alle der interesserer sig for sport eller har andre hobbies, mener Ole Svendsen og Mona Hansen, der arbejder i klubben. - De er jo i en sårbar alder fra de tidligste teenageår. De er i præpuberteten, er i gang med at løsrive sig fra forældrene og er letpåvirkelige af kammeraterne, forklarer de. Og skulle de unge i Frederikshavn være i færd med at bevæge sig ud på et sidespor, så har kommunen et ekstra tilbud, kaldet "Efter kl. 14". - Målgruppen er de 12-15 årige, som enten er skoletrætte, måske pjækker eller er på vej ind i en tvivlsom omgangskreds. Så kan de blive visiteret til vores projekt i et halvt år, forklarer SSP-konsulent Erik Graves. Tre gange om ugen hentes projektets unge lige fra skolen og køres ud til dagens aktivitet. - Vi har et samarbejde med cirka ti foreninger og klubber, som skiftes til at stille instruktør og lokaler til rådighed for vores unge. På den måde får de en masse oplevelser og bliver præsenteret for en række forskellige fritidsaktiviteter, og meningen er så at de efter et halvt år sluses ud og bliver forhåbentlig medlem af en eller flere af foreningerne, eller de får måske et fritidsjob, som vi også hjælper dem med, fortæller Erik Graves. Han mener, at det sagtens kunne være et tilsvarende tilbud, der kunne være brug for i Skagen Kommune, hvor de unge keder sig om eftermiddagen. - Vi har i hvert fald rigtig gode resultater i Frederikshavn, hvor kommunen valgte at gøre "Efter kl. 14" til et fast tilbud efter en projektperiode i 1998-99. Endnu vil ingen byde på, hvordan tilbuddene vil se ud efter kommunesammenlægningen. En arbejdsgruppe med repræsentanter for Sæby, Skagen og Frederikshavn kan i næste uge præsentere en status over, hvordan tilbuddene fordeler sig i dag, og efter sommerferien vil gruppen se fremad mod den nye struktur.