Skagen

De unge skal ikke kede sig i Aalbæk

Har fået 50.000 kroner til nye aktiviteter i byen

AALBÆK:Der er brug for større fokus på børn fra fjerde klasse og op efter og deres fritid i Aalbæk. - Børnene keder sig i fritiden især efter ungdomsklubbens aktiviteter er blevet reduceret efter kommunesammenlægningen. Derfor vil vi nu undersøge mulighederne for lave nye tiltag for de større børn og unge. Det fortæller formanden for borgerforeningen Margrethe Vejby, Foreningen har fået 50.000 kroner fra Indenrigsministeriets landdistiktspulje, som skal bruges inden juni næste år . Skagen Uddannelsescenters leder Jens Pedersen har hjulpet med at søge midlerne og er tovholder på projektet. Der skal skabes netværk og cirka 30 mennesker i alderen 25-35 år har haft det første møde hvor desporede sig ind på hvilke indsatsområder der var behov for at bruge krudt på. - Desuden har man på Aalbæk Skole udarbejdet et idékatalog, som vi også vil bruge, fortæller Margrethe Vejby. Formålet med projektet er også at netværket sætter fokus på de muligheder og resourcer der er tilstede i området. - Således kan vi også forsøge at skabe nye arbejdspladser i byen. Gruppen konkluderede på det første mødeat netværket måske kan støtte op om klubben og hjælpe med arrangementer som der ikke ellers er overskud og muligheder for under det givne klubbudget. - Derfor har vi også inviteret klubbens leder Jacob Højbo til vores næste møde 9. oktober i kulturhuset, hvor alle i øvrigt er velkomne til at møde op. En idé kunne være et såkaldt netparty, hvor voksne fra byen kunne hjælpe og holde lidt øje med de unge, der spiller computer til langt ud på natten. - Vi drøftede også forskønnelse af byen og mulighed for legeplads ved havnen, siger formanden for borgerforeningen og tilføjer: - Vi har sikkert brug for en fagperson som skal hjælpe os til at blive mere konkrete og det skal midlerne så også bruges til.