Lokalpolitik

De unge skal lokkes hjem til Løkken-Vrå

Kommuneplan 2004-2016 skal gøre Løkken-Vrå til et stærkt bosætningsområde

LØKKEN-VRÅ:En ny kommuneplan har efterhånden været mange år undervejs i Løkken-Vrå, men nu er udkastet til Kommuneplan 2004-2016 klar. Der er tre temaer for den nye kommuneplan: Bæredygtig udvikling Livskvalitet Erhverv/turisme. Der sættes dog altovervejende fokus på at gøre Løkken-Vrå til en stærk bosætningskommune - eller bosætningsområde, når Løkken-Vrå bliver en del af Ny Hjørring Kommune. - Undersøgelser har vist, at især de unge, veluddannede familier fravælger Løkken-Vrå Kommune, når de skal vælge en mere permanent bolig, konstateres det i kommuneplanen. Dette forhold skal der laves om på, og især skal der gøres en indsats for at trække de unge, der har forladt Løkken-Vrå for at uddanne sig og stifte familie, hjem igen. En bosætningsundersøgelse foretaget i efteråret 2004 har givet kommunen et klarere billede af de unge familiers drømmebolig. Derfor er en af de få store nyskabelser i den nye kommuneplan, at et nyt boligområde udlægges syd-øst for Løkken. Området er centralt placeret mellem bykernen og de omkransende ferie- og fritidsområder, og burde være attraktivt for børnefamilier at slå sig ned i. Den nye kommuneplan bliver også beriget med et Agenda 21-afsnit om bæredygtig udvikling, men derudover er der fortrinsvist tale om en ajourføring af den gamle kommuneplan, der blev vedtaget i 1984 og gjaldt for perioden frem til 1996. Kommunalbestyrelsen tager stilling til kommuneplanen på mandag, hvorefter planen kan sendes i offentlig høring.