De unge skal mødes i biografen

Borgerforening vil arbejde for, at de unge i Støvring får et mødested uden for skolen.

STØVRING:Støvring Borgerforening vil have en biograf til byen, der kan fungere som mødested for de unge. - Vi er meget bevidste om, at de unge har brug for et mødested uden for skolen, og vi synes, at en biograf med et tilhørende cafemiljø kunne være en god mulighed, siger Per Brændgaard-Nielsen. Han fortæller, at foreningen i den nærmeste fremtid vil tage kontakt til Kinorevuen i Skørping for at undersøge, om de kunne være interesseret i et driftssamarbejde. Foreningen vil foreslå de tidligere Fakta-bygninger som en mulig placering, men for nylig er en alternativ mulighed også kommet på banen. - Stubhuset har gjort os opmærksomme på, at de allerede har faciliteterne til at køre en biograf, og da de har pladsen, kunne det også være en mulighed, mener Per Brændgaard-Nielsen. Borgerforeningen har i forvejen et godt samarbejde med Stubhuset, og netop det gode forhold til forskellige samarbejdspartnere vil være et emne, når foreningen holder generalforsamling 1. marts i Støvringhallen. - Det er vigtigt, at vi fastholder det gode samarbejde, som vi har med blandt andet kommunen, fastslår Per Brængaard-Nielsen. En af de ideer, som han tror, bliver en realitet på grund af et godt samarbejde, er et byrum ved den nye nærbanestation. Foreningen arbejder for få skabt et miljø omkring den nye station, så området ikke kun har en funktion men også kan blive et mål for en gåtur. Per Brændgaard-Nielsen fortæller, at foreningen foreløbig har fået positiv svar fra kommunens tekniske udvalg, der vil lade det indgå i den fysiske og planlægningsmæssige udvikling af Støvring by.