EMNER

De unge skal tages med på råd

Politikere vil høre ungdomsrådet, om, hvordan forebyggelse inden for misbrug sker

BRØNDERSLEV:De unge skal nu selv spørges om, hvad de mener, at der kan gøres i forebyggelse af alkohol-misbrug blandt børn og unge i Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg har besluttet, at den handleplan, der er udarbejdet omkring forebyggelse af alkoholmisbrug, sendes til høring i ungdomsrådet. - Vi vil også gene vide, om indsatsen skal udvides til at omfatte andet end alkohol, siger formand for børne- og kulturudvalget, Ole Jespersgaard (S). Det er besluttet, at SSPF-udvalget, skolebestyrelserne samt ungdomsskolebestyrelsen skal høres, inden der træffes beslutning. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har kigget på området. Den består af Søren Flodgaard, Brønderslev Handelsstandsforening, Mette Blicher, Horesta, Svend Erik Trudslev, Idrætssamvirket Brønderslev, Albert Thomsen, skolebestyrelsesformand, Hedegårdsskolen, ungdomskonsulent Sanne Thomsen, SSPF-lærer Karen Strandfelt, rektor Egon Jensen, Brønderslev Gymnasium samt sundhedskoordinator Inge Tengnagel. Ansvaret for opgaven ligger i SSPF-udvalget. Baggrunden for udarbejdelse af rapporten omkring forebyggelse er, at forebyggelse af misbrug blandt børn og unge er blevet en påkaldende opgave for forebyggelses-arenaerne rundt om i kommunerne. Al erfaring viser, at en tidlig indsats er velbegrundet. Jo tidligere indsats, jo større mulighed for succes. Den seneste misbrugs-undersøgelse fra Brønderslev er fra 2000, hvor der blev lavet en undersøgelse, der viser, at situationen i Brønderslev er den samme som på landsplan. Et misbrugs-problem kendetegnes ved, at unge får en tidlig alkohol-debut. Og undersøgelsen viser, at 50 procent af de 14-årige har alkohol-debuteret i Brønderslev, og de har allerede i 15-16-års alderen et stort misbrugsproblem. Hidtil har arbejdet med forebyggelse af misbrug ligget i SSPF-regi, og været varetaget som enkeltstående aktiviteter i samarbejde mellem skole, politi og sundheds-området. For at målrette den forebyggende indsats yderligere, og inddrage de støttende miljøer omkring de unge, har der i SSPF-udvalget, såvel som politisk været et ønske om at intensivere arbejdet. Det var baggrunden for at nedsætte arbejdsgruppen, der er kommet med en handleplan.