De unge skal vælge et ungdomsråd

BRØNDERSLEV: Politikerne i børne- og kulturudvalget skal onsdag tage stilling til om, der skal nedsættes et ungdomsråd i kommunen. Formålet med rådet er, at børn og unge i Brønderslev Kommune i videst mulig udstrækning får medindflydelse på beslutninger, der vedrører deres egen tilværelse, så at de demokratiske beføjelser, som børn og unge har i dag, udvides. Det er planen, at ungdomsrådet skal være på ni medlemmer, der vælges blandt unge fra 8. klasse til og med 20 år. Følgende sammensætning er forslået: Et medlem fra hver af overbygningsskolerne, Hedegårdsskolen, Skolegades Skole, Søndergades Skole, Toftegårdsskolen og Tolstrup-Stenum Friskole, og de resterende fire medlemmer vælges på et møde. Valget skal ske blandt skolens 8. klasses elever, og de stemmeberettigede er alle skolens 8. og 9. klasse elever. Planen er, at det nye ungdomsråd skal være forankret i den kommunale ungdomsskole. esb