Gymnasiale uddannelser

De unge ved godt, hvordan man vælger

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ni­co­lai Dan­nes­boe ved ak­ku­rat, hvad han vil - og ve­jen til det går via gym­na­si­et.

AALBORG:Måske har forældre til elever i 9. klasse svært ved at overskue de mange valgmuligheder, gymnasierne byder på. Men de unge selv - de kan godt finde ud af det. I hvert fald var der ikke meget tvivl at spore, da elever fra Mellervangskolen i Aalborg Øst forleden var til orienteringsmøde. Repræsentanter for en række forskellige ungdomsuddannelser fortalte om hver deres skole, og de unge mødtes siden med vejlederne i mindre grupper. To af klassens drenge var i hvert fald ikke i tvivl om deres planer. Nicolai Dannesboe, 15 år, har lagt en plan: - Først vil jeg tage en almen studentereksamen, og derefter gælder det en uddannelse som biokemiker eller kemiingeniør på universitetet. Det har jeg vidst i et årstid eller deromkring, efter at jeg i 7. klasse gerne ville være snedker. At navigere rundt mellem de mange studieretninger gik let for Nicolai: - Det var måske, fordi jeg havde tænkt over, hvad jeg gerne vil. Klassekammeraten, den jævnaldrende Simon Knudsen, vakler heller ikke; - Jeg vil gerne på Aalborghus Gymnasium og tage STX, og siden vil jeg gerne være civilingeniør inden for byggeri, meget gerne med byggeledelse. Umiddelbart ligner den tekniske studentereksamen, HTX, en mere direkte vej til det mål: - Men jeg vælger det almene gymnasium, fordi jeg gerne vil fortsætte med det sproglige. Jeg har allerede haft fransk i folkeskolen, og STX giver flere muligheder for sprog end HTX, så vidt jeg kan se. Lidt mere i tvivl er Camilla Kristensen, også 15 år: - Jeg tænker på det almene gymnasium. Det giver flere valgmuligheder til videre uddannelser - og så spiller det sociale også ind. Hvad studieretningen skal være, har hun endnu ikke besluttet: - Det skal jeg bruge noget energi på at finde ud af. Måske vil jeg senere være sygeplejerske, men jeg er stadig meget i tvivl. Jeg har det ikke let med matematik, så det skal jeg arbejde meget med.