EMNER

De unge vil have faste grænser

Kun én procent ønsker fri adgang til diskoteker og værtshuse

HJØRRING:Fri adgang til diskoteker og værtshuse efter midnat? Udskænkning af alkohol til alle og enhver? Nej tak, siger de unge i Hjørring Kommune. Gennem den seneste tid har der været skrevet mangt og meget om unge og alkohol i Hjørring, men hidtil har dem, som det hele drejer sig om, ikke været hørt. I løbet af de seneste uger har NORDJYSKE som en følge deraf gennemført en stor undersøgelse blandt folkeskoleeleverne fra 7. til 10. klasse i Hjørring Kommune. I alt har 773 elever svaret på spørgsmål fra NORDJYSKE, og herfra lyder det samstemmende: Der skal være adgangsbegrænsninger i forbindelse med besøg på værtshuse. Aldersgrænse: 16 år Kun 11 elever ud af de 773 mener altså, at alle og enhver skal have adgang til værtshusene ved nattetide, mens de resterende 762 anbefaler, at der skal fastsættes en aldersgrænse. Præcis hvor denne aldersgrænse skal ligge, kniber det dog mere med at blive enige om blandt de 13-16 årige i Hjørring. Størst tilslutning er der blandt folkeskoleeleverne til en aldersgrænse på 16 år. Det kan mere end en tredjedel bakke op om. Næstmest gehør vinder en aldersgrænse på 15 år, hvilket også svarer til den kriminelle lavalder. Lidt over hver fjerde af de unge mener, at en sådan aldersgrænse ville være passende. Knap hver femte af de adspurgte elever mener derimod, at grænsen skal ligge ved 18 år, hvilket svarer til det man blandt andet kender fra Jomfru Ane Gade i Aalborg. Noget tyder altså på, at de unge ikke er enige i de nuværende regler, og det er altså disse regler, som man i Løkken/Vrå Kommune kæmper med næb og klør for at bevare. Steen Rubæk er SSP-konsulent i Hjørring, og han mener, at konklusionen er klar: - Det er tydeligt, at de unge accepterer regler på området, og så kan man så dis-kutere, hvordan de skal se ud. Men det er glædeligt, at de unge accepterer regler, siger han. Steen Rubæk er overbevist om, at det er forældrenens påvirkning, der skinner igennem. Alkohol til alle: Nej tak! I forbindelse med NORDJYSKEs undersøgelse er de unge også blevet spurgt om, hvor gammel, de mener, man skal være for lovligt at kunne købe alkohol på diskoteker og værtshuse. Her er tendensen også ganske klar: Kun otte ud af de 773 mener, at alle bør have lov til at købe alkohol. I det hele taget ligner svarene meget resultatet fra spørgsmålet omkring adgangsbegrænsning. Endnu en gang er der størst tilslutning til alderen 16 år. Således mener 30,2 % at det vil være en passende alder. Knap en fjerdedel foreslår, at man skal være fyldt 15 år for at købe alkohol, mens lidt flere mener, at de 18 år skal være rundet, før det er lovligt. Undersøgelsen Som nævnt har i alt 773 elever udfyldt NORDJYSKEs spørgeskema. I alt er der 1210 folkeskoleelever i Hjørring Kommune, så med andre ord har knap 64 procent af alle elever svaret på spørgeskemaet. Repræsentativiteten skulle derfor være i orden. Spørgeskemaet er sendt til alle kommunens folkeskoler. Kun Muldbjergskolen har ikke ønsket at medvirke i undersøgelsen.