Lokalpolitik

De unge vil have ski på

500 har meddelt kommunen hvad de mener om et skicenter. Under en halv procent er imod.

FREDERIKSHAVN:De unge i Frederikshavn vil have en skibakke. Faktisk er den så langt oppe på deres ønskeliste, at de har sendt det ene brev efter det andet til kommunen, hvor der argumenteres for, hvorfor skibakken er svaret på alle unges drøm. Nu har kommunen gjort antallet af indsigelser mod eller med skibakkeprojektet op. Det sker efter offentlighedsfasen nu er tilendebragt. Og borgmester Erik Sørensen er utrolig positivt overrasket over interessen. - Jeg har aldrig oplevet noget lignende i forbindelse med en lokalplan-debat. - Vi har samlet modtaget tæt ved 500 breve, og jeg er sikker på, at skibakken har været et debatemne i hvilket som helst hjem i Frederikshavn. - Så vi kan faktisk ikke ønske os et bedre udgangspunkt for en politisk beslutning, siger borgmesteren. Han er specielt overrasket over, at så mange unge har valgt at give deres besyv med i debatten. - Nu hedder det godt nok indsigelser, men vi må sige, at langt de fleste faktisk er positive overfor projektet. Det gælder ikke mindst indsigelserne fra de unge. Det er en gang rungende ja"er til projektet, for som de unge fastslår, så vil et skicenter kunne tilføre vores område langt mere dynamik set med unge øjne, og dermed være et aktiv også i bosætningsmæssig forstand, siger Erik Sørensen. Ud af de 500 indsigelser er der kun forbehold oevr for et skicenter i 30. Det er primært naboerne og enkelte private i Frederikshavn. Og dertil kommer offentlige indsigelser. - I sidste tilfælde er det primært ønsker om forhandlinger, der er tale om - og de forhandlinger vil vi naturligvis tage med disse instanser, siger borgmesteren. Med hensyn til indsigelserne fra naboerne er de på forhånd kendt af kommunen efter flere møder. - Jeg har haft møder med naboerne og kender deres holdning til centret. De synspunkter vil, som de andre, indgå i vores endelig beslutning, siger Erik Sørensen. Han forventer, at byrådet kan træffe endelig beslutning i sagen 16. april. Forhandlinger med offentlige instanser kan dog forsinke den endelige beslutning en smule. Og med afsæt i de meldinger, der har ligget forud for offentlighedsfasen, er det næppe troligt, at de indvendinger, der er sendt til kommunen fra centrets kommende naboer, vil have nævneværdig indflydelse på den endelige politiske beslutning.