EMNER

De unge vil selv være i centrum

De traditionelle ungdomsskolefag er på retur

HJØRRING:Jeg'et er i centrum. Det er den helt klare konklusion, når man ser på, hvordan de 14 til 18-årige prioriterer i Hjørring Kommune. I forrige uge var det tid til at aflevere tilmeldinger til Hjørrings kommunale ungdomsskole, og i den mellemliggende tid har der været mulighed for at se nærmere på de unges besvarelser. Her godt en uge senere er ungdomsskoleleder Keld Christensen ved at have et overblik over, hvordan eleverne har fordelt sig. Ud af cirka 1800 elever i alderen 14 til 18 år har cirka 625 ytret ønske om at benytte sig af ungdomsskolens tilbud. Det er Keld Christensen ganske godt tilfreds med. - Det er cirka 50 elever flere end sidste år, så der er tale om en stigning på knap ti procent, siger han. I alt har altså godt en tredjedel af de unge mellem mellem 14 og 18 år tilmeldt sig ungdomsskolen, men eleverne fordeler sig langt fra ligeligt over de forskellige aldersgrupper. - Hos de 14-15 årige er der omkring 75 procent, som har tilmeldt sig, lyder det fra Keld Christensen. De ældste elever har man altså et noget dårligere tag i. Egoet i centrum Et blik på tilmeldingslisterne for Hjørrings kommunale ungdomsskole afslører hurtigt, hvilke fag som eleverne foretrækker, og hvilke der ikke er vurderet særligt højt. Fag som eksempelvis hjemkundskab, træsløjd og sportsfiskeri har tidligere været højt værdsatte ungdomsskole-aktiviteter, men Keld Christensen må sande, at tiden er ved at løbe fra de traditionelle fag. - De længerevarende fag, der kræver fordybelse, er der ikke så stor søgning til længere, siger lederen af ungdomsskolen. Han har i stedet kunnet iagttage, hvordan et fag som eksempelvis modelfoto er vundet kraftigt frem. - De unge vælger helt klart de kurser, hvor de arbejder med udgangspunkt i dem selv, fortæller Keld Christensen. Det kræver tilpasning For Hjørrings kommunale ungdomsskole ligger der en stor opgave i at følge med tidens trends, og det er Keld Christensen særdeles bevidst om. - Det er de unge, der har ret. De vælger det, som de har interesse for, siger Keld Christensen. De kurser, som de unge er blevet tilbudt, viser dog også tydeligt, at der er sket en hel del gennem de seneste år. Håndarbejdsfagene er ved at falde væk, mens kurser i faldskærmsudspring, dykning og surfing er nogle af eksemplerne på, i hvilken retning fagudbuddet bevæger sig. Keld Christensen mener ikke, at man som ungdomsskole kan tillade sig, at stille spørgsmål til de unges interesser, og det understreges meget godt i ungdomsskolens målsætning, hvor det hedder: "Bestyrelsen skal medvirke til, at ungdomsskolen til stadighed tilpasser sig tidens krav, og de unges forventninger". Det forsøger man tilsyneladende at gøre løbende hos Hjørrings kommunale ungdomsskole.